Amsterdam Rubber

De produktenhandel RCMA (Amsterdam Rubber) heeft vorig jaar een geconsolideerd nettoverlies geleden van fl.4,2 miljoen, na voorzieningen van meer dan fl.10 miljoen. In 1988 behaalde het bedrijf een winst van fl.9,4 miljoen. Er zal geen dividend worden betaald. De eerste vier maanden van 1990 zijn bevredigend verlopen en alle werkmaatschappijen zijn winstgevend. Bij ongewijzigde omstandigheden verwacht RCMA dit jaar met winst te kunnen afsluiten.