Wat hebben de antieke Grieken ons nog te zeggen

Wij alfaklantjes moesten altijd hartelijk lachen als meneer Van der Weerd (Grieks) met een welgemeend: 'Willen de pseudo-intellectuelen het lokaal verlaten?' de beta's in onze klas vriendelijk verzocht het veld te ruimen. Zij dropen af naar schei- of wiskundelokaal, wij klapten die maffe Herodotus dicht en gingen verder met Euripides. Soms lazen we wel 11 regels per les! Als we twee maanden later aan het eind van de eerste acte waren gekomen, waren sommigen onder ons wel eens vergeten hoe het ook alweer zat met Agamemnon, Iphigeneia en Klytaimnestra. De vormende invloed van de klassieken wilde er zo wel eens bij inschieten. Een mooie gedachte dus van Teleac om vanaf vanavond wekelijks de Channel Four-produktie Het Griekse Vuur uit te zenden. De cursus behandelt de vraag wat de antieke Grieken ons nog steeds te zeggen hebben over zaken als de mythe, kunst en schoonheid, sex, de natuurwetenschappen, de politiek en nog een paar belangrijke zaken. Helaas is opfrissen van de rudimentaire kennis van de alfaklantjes niet het doel van deze cursus. Als de cassette die Teleac van de tweede aflevering opstuurde representatief is voor de gehele serie, is het vooral de bedoeling dat gewichtige geleerden komen uitleggen dat wij tot in het diepst van onze gedachten Grieks zijn, maar toch ook weer heel erg anders. Die tweede aflevering gaat over de Griekse tragedie. Fragmenten van opvoeringen van verschillende tragedies worden afgewisseld met beelden van de oorlog in Vietnam, dat alles wordt ondersteund door een diepzinnige voice over. Kinderen die met een poppenhuis spelen worden onderbroken door de holle woorden van een inderhaast opgetrommelde psychoanalyticus. Een visueel essay, kortom.

Het begeleidende cursusboek, geschreven door de Engelse classicus Oliver Taplin, is van hetzelfde laken en pak. Het doel van de hele onderneming is aan te tonen hoe groot de invloed van de Griekse beschaving nog steeds is, maar zelfs als je de krakkemikkige vertaling van het cursusboek op de koop (f 59, --) toeneemt, dan nog is er met de beste wil van de wereld niet veel meer te ontwaren dan een collectie wijsneuzigheden van een praatgrage weetjesverzamelaar. Voor pseudo-intellectuelen van harte aanbevolen. Het Griekse vuur, Ned. 3, 21.23 - 21.56 uur.

    • Warna Oosterbaan