Voorstellen Franse premier tegen racisme

PARIJS, 28 mei Premier Michel Rocard heeft dit weekeinde acht maatregelen op papier gezet en naar de politieke leiders gestuurd voor de bestrijding van het racisme in Frankrijk. Ze moeten de basis vormen voor het gesprek tussen regering en oppositie morgen. De voorstellen komen neer op het verbeteren van bestaande instrumenten. Het extreem-rechtse Front National is niet voor deze bijeenkomst uitgenodigd.

In bloemrijke taal poneert Rocard dat er meer informatie moet komen over de immigratie. Nu varieeren de schattingen van drie tot zes miljoen vreemdelingen in Frankrijk en van 100.000 tot een miljoen illegalen. De Hoge Raad van de immigratie zou het initiatief tot nauwkeuriger statistieken moeten nemen.

De hulp aan de landen in de Derde wereld waar de werkzoekende immigranten vandaan komen, zou meer gericht moeten zijn op het scheppen van banen. In het verlengde van deze wens wil Rocard meer geld steken in de terugkeer van immigranten. Toeristenvisa zullen minder gemakkelijk en voor kortere perioden worden gegeven. Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om vreemdelingen op doorreis te weren. Verder belooft de regering te strijden tegen illegale arbeid en de smokkelroutes van klandestiene arbeiders. Het ministerie van binnenlandse zaken mag 250 mensen extra aannemen om illegalen daadwerkelijk over de grens te zetten.

Frankrijk gaat door met asielverlening. Al eerder kondigde de socialistische regering van Rocard aan de procedures te versnellen, zodat de aanvragers niet intussen kunnen onderduiken. Nu stelt Rocard voor de automatische sociale rechten voor asielaanvragers te herzien. Praktijken die tegen de Franse cultuur ingaan, zoals polygamie, besnijdenis bij vrouwen, zullen reden zijn voor uitwijzing.

Op een belangrijk punt heeft de centrum-rechtse oppositie haar zin gekregen, Rocard rept niet van lokaal stemrecht voor buitenlanders als middel tot integratie. De socialisten hebben dit punt laten vallen, wat overigens wel tot tegenstellingen in de partij leidt. Maar op het punt van een strengere naturalisatie negeert de Franse premier de eisen van vooral de rechtse gaullisten. Deze laatsten aarzelen nog steeds of ze morgen zullen meedoen aan het ronde-tafelgesprek.

Intussen lukt het Jean-Marie Le Pen, tegen wiens ideeen de plannen bedoeld zijn, om voortdurend in de publiciteit te blijven. In Saint-Franc (Savoie) verzamelden zich gisteren slechts dertig van zijn aanhangers door een verbod op vergadering van de prefect. Ook Le Pen werd in zijn auto tegengehouden. Hij ging echter lopend verder, want 'voetgangers kan de prefect volgens de wet niet tegenhouden'.

Le Pen kondigde aan van Saint-Franc een extreem-rechtse bedevaartplaats te willen maken. 'In een naam verenigt deze gemeente onze christelijke en onze nationale cultuur'.

    • Peter van Dijk