Taakverdeling raad van bestuur ABN Amro holding

ROTTERDAM, 28 mei De raad van bestuur van ABN Amro Holding NV zal na een niet nader geduide overgangsperiode, zeven tot tien leden tellen. ABN en Amro hebben nu elk zeven bestuurders. Amro-voorzitter mr. R. J. Nelissen wordt voorzitter van de combinatie, ABN-voorzitter mr. R. Hazelhoff vice-voorzitter. Nelissen (geboren in 1931) gaat in 1992 met pensioen, waarna Hazelhoff (1930) nog twee jaar als voorzitter optreedt.

Onder de hoede van Nelissen en Hazelhoff vallen de algemene leiding en de volgende afdelingen (die de bank grotendeels in het Engels aanduidt): planning en control, concern accounting, asset en liability management, strategische planning, belastingzaken, interne accountancy, fusiesecretariaat en het secretariaat van de raad van bestuur.

De taakverdeling binnen het nieuwe bestuur is verder als volgt: Divisie Binnenland: M. J. Drabbe (1932, Amro), gevolgd door drs. P. Ribourdouille (1938, ABN) en drs. J. M. de Jong (1945, ABN). Divisie Buitenland: mr. P. J. Kalff (1937, ABN), jhr. drs. R. W. F. Tets (1947, Amro). Divisie Global Clients, Investment Banking, Treasury/Trading: drs. Th. A. J. Meys (1943, Amro), mr. L. D. de Bievre (1937, ABN), mr. J. H. Geertsema (1933, ABN) en mr. R. W. J. Groenink (1946, Amro). Divisie Kredieten: mr. drs. H. Langman (1931, ABN), mr. H. H. Foppe (1933, Amro). Divisie Personeel/Opleidingen: mr. J. H. Geertsema en drs. R. van Ommeren (1936, Amro). Divisie Automatisering: drs. R. van Ommeren, drs. P. Ribourdouille (1938, ABN). Divisie Centrale diensten en Overige Staf: drs. P. Ribourdouille, drs. R. van Ommeren.