Storms wil kwaliteitskrant voor wie geen tv kijkt; 'Zondagskrant komt oktober'

Een kwaliteitskrant moet het worden, te vergelijken met het zondagsblad van The Independent. 'Een krant die het niveau van NRC Handelsblad probeert te benaderen, maar die toch anders is. Iets lichtvoetiger en gemaakt met een scherper journalistiek wantrouwen.' Pieter Storms (35), initiatiefnemer, klinkt zeker van zijn zaak. Zijn nieuwe zondagskrant zal vanaf 14 oktober worden verspreid, de financierig is volgens hem rond. Er kan in Belgie worden gedrukt zodat geen conflicten ontstaan met de Nederlandse grafische bonden die de vrije zaterdag en zondag hoog in het vaandel voeren.

Storms: 'Ik mag wel zeggen dat de echte top van Nederland mee doet. En er is een markt voor, dat staat wel vast. Uit onderzoek dat ik heb laten uitvoeren door een marketing bureau blijkt dat 240.000 tot 380.000 Nederlanders waarschijnlijk tot zeker die krant op zondag zullen kopen of zich er op willen abonneren.' Het beginnen van een krant voor de zondag is in Nederland niet eenvoudig. Zondag is de nationale rustdag, winkels en bedrijven zijn gesloten, de post wordt niet bezorgd, nieuws is er niet, althans zo lijkt het. De journaalkijker stelt elke zondag opieuw vast dat de verslaggevers nauwelijks op stap zijn geweest. 'Geen nieuws op zondag? Dat is Nederland ja, dat is onze cultuur geworden. Wij hebben nu eenmaal geen krant op zondag en dan lijkt het of de wereld stil staat. Vandaar ook dat 'Achter het Nieuws' op zondagavond met simpele dingen opschudding kan veroorzaken, zoveel aandacht zouden ze nooit krijgen als ze op donderdag uitzonden omdat het nieuwsaanbod dan veel groter is. Nieuws is er zeven dagen in de week, 24 uur per dag. Overal in de wereld verschijnen zondagskranten, alleen hier niet.' Niet alleen het in Nederland diep gewortelde calvinisme verklaart volgens Storms het ontbreken van een zondagskrant. 'De dagbladuitgevers hebben met elkaar afgesproken dat ze er niet aan zullen beginnen, ' zegt hij. 'De uitgevers zijn zeer terughoudend en hebben eigenlijk samen afgesproken dat ze op dit punt de status quo handhaven. Een zondagskrant kost een dagbladuitgever ook meer dan hij opbrengt. De totale advertentie-inkomsten nemen niet toe als zij zeven in plaats van zes dagen in de week een krant maken. Het kost hun dus geld en dan is het lonender om het niet te doen. Het initiatief dat wij ontwikkelen, kannibaliseert niet op de dagbladen. Wij zullen advertenties putten uit het reservoir dat nog boven de markt hangt. Het concept dat wij hebben ontwikkeld, houdt de aanloopverliezen beperkt. We hebben 10 miljoen gulden nodig om te kunnen beginnen, er zijn financiele toezeggingen van een groep van twaalf kapitaalverschaffers en daarnaast kunnen initiatiefnemers en redacteuren aandelen nemen.'

J. van den Nieuwenhuyzen, een van de potentiele financiers, wil liever nog niet van een definitieve toezegging spreken. 'Deze week gaan we opnieuw om de tafel zitten, daarna weten we meer', was vanmorgen zijn reactie. De inkomstenverhoudingen die Storms voor ogen staan, zijn behoudend te noemen. Het grootste deel (65 procent) moet komen van abonnementen en uit de losse verkoop. De prijs zal om de drie gulden liggen, een jaarabonnement zal 130 tot 140 gulden kosten. 'Een stevige verhouding die de nadruk legt op de afhankelijkheid van het publiek', motiveert Storms deze keuze. De krant moet een echte krant worden, waarin de nadruk komt te liggen op nieuws, sport en de zakenwereld. Het wordt, zegt hij, geen poging om de zaterdagbijlagen van de bestaande kranten naar de kroon te steken, een gewone krant dus, van veertig pagina's, gemaakt door zo'n 25 redacteuren. Op de vraag of een krant die maar een dag in de week verschijnt, in staat zal zijn een behoorlijk buitenlands correspondentennet op te bouwen of dure abonnementen op de grote internationale persbureaus kan bekostigen, blijft Storms het antwoord nog schuldig. 'Je kunt je ook aansluiten bij de internationale zondagskranten', meent hij. De koers die zijn krant zal varen omschrijft hij als 'anarcho-liberaal. Dat is per definitie wat journalistiek moet zijn, daar is geen discussie over mogelijk'.

Elke vergelijking met een weekblad wuift hij weg. Het wordt een krant met nieuws en natuurlijk achtergronden, maar nieuws zal centraal staan. Over de titel wil Storms nog niet meer kwijt dan dat die 'redelijk vast staat'. De nieuwe krant zal in oktober met veel publiciteit worden gelanceerd. Gedurende vier weken worden 800.000 tot 1 miljoen exemplaren verspreid zodat iedereen er kennis van kan nemen. Ten minste twaalf weken zal daarna een oplage van 100.000 worden gedrukt en in de handel gebracht. Storms heeft veel vertrouwen in de publieke belangstelling voor het nieuwe medium. 'Ik denk dat er een grote toekomst is weggelegd voor de gedrukte media, mits ze nadenken over de doelgroep die zij willen bereiken. De keuze voor een kwaliteitskrant is puur commercieel. Ik geloof niet meer in een massaprodukt na de komst van commerciele televisie. De goed opgeleide groep die een kwaliteitskrant wil, is relatief klein, maar voor de adverteerder via tv moeilijk te bereiken. Gedrukte media die kwaliteit bieden, gaan een grote toekomst tegemoet.'

    • Wilma Cornelisse