Prof. dr. Hendrik Brugmans (83) romanist en ...

Prof. dr. Hendrik Brugmans (83) romanist en politicus en ere-rector van het Europacollege in Brugge is de eerste Taaluniepenning toegekend. De onderscheiding wordt op 15 september uitgereikt. Brugmans heeft zich bijzonder ingespannen voor de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland, ook in Europees perspectief. Hij trad op de voorgrond als promotor van het Europees federalisme en was onder meer bestuurslid van diverse Vlaamse, Nederlandse en Europese verenigingen. Als publicist en redenaar heeft hij grote invloed op het Europese integratieproces.