Palthe

De nettowinst van Palthe (textielveredeling) bedroeg vorig jaar fl.611.000 tegen ruim fl.1 miljoen in 1988. Deze afneming is het gevolg van het ontbreken in 1989 van bijzondere opbrengsten. De resultatenrekeningen van 1988 en 1987 werden gedomineerd door buitengewone baten als gevolg van het verkopen van onroerend goed. Het bedrijfsresultaat nam in 1989 toe van fl.1 miljoen tot fl.1,6 miljoen. De omzet nam af van fl.44 miljoen tot fl.42 miljoen. Van de winst van fl.611.000 wordt fl.333.000 toegevoegd aan de reserves en is fl.278.000 beschikbaar voor uitkering van een dividend van 4 procent. De verwachting voor het resultaat van 1990 is positief, aldus het jaarverslag.