Londen aangeklaagd voor vuile stranden

LONDEN, 28 mei Groot-Brittannie pompt dagelijks 1800 miljoen liter rioolafval in zee, vaak zonder enige behandeling vooraf. Op drie stranden in het noordwesten heeft de vervuiling nu zulke onaanvaardbare vormen aangenomen, dat de Europese Commissie in Brussel de Britse regering voor het Europese Hof gaat dagen omdat de kwaliteit van het zeewater beneden de Europese minimumstandaard valt. Terwijl gisteren en vandaag duizenden mensen voor de verkoeling van het strand bij de eeuwige familiebadplaats Blackpool verbleven, is in Engeland een lang weekeinde met tropische temperaturen zet de Duitse regering zich schrap met de mededeling dat ze zich tegen vervolging zal verzetten. De indruk dat Groot-Brittannie opnieuw 'de vieze man van Europa' lijkt, valt in Londen slecht nu premier Thatcher vorige week juist haar groene gezicht heeft getoond door de wereld te waarschuwen voor het warmer worden van de aarde.

De richtlijn waarin de minimumnormen voor zwemwater worden vastgelegd, dateren van 1975 en gingen vergezeld van een gewenningsperiode van tien jaar waarin landen maatregelen konden nemen om te voorkomen dat onbehandelde rioolinhoud rechtstreeks in zee werd gepompt. Volgens het Hogerhuislid Lord Clinton Davis, voormalig milieucommissaris in Brussel, heeft de Britse regering jaren getreuzeld en weerstand geboden tegen wetgeving die tot schone stranden en schoon zwemwater zou leiden. Milieuorganisaties wijzen erop dat de regering boter op het hoofd heeft omdat zij bij de privatisering van de waterindustrie akkoord is gegaan met soepeler lozingsvoorschriften dan voorheen.

Minister van milieu Chris Patten, pas vorig jaar aangetreden, zegt dat hij niet sneller kan. De regering heeft drie miljard pond uitgetrokken om zemwater en stranden schoon te krijgen, maar 104 stranden, een kwart van het totaal, voldoet nog steeds niet aan de minimumnorm. 'Zulke grote investeringsprogramma's kun je niet van de ene dag op de andere volvoeren', zegt het ministerie van milieu desgevraagd.

    • Hieke Jippes