Kans blijft op vergelijk in V-raad over Israel

GENEVE, 28 mei De kans op een compromis in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties het zenden van een speciaal team op missie naar Israel, een voorstel dat wordt gesteund door 14 van de 15 lidstaten is nog niet helemaal verkeken. De diplomaten houden het volgende scenario voor mogelijk: als de Veiligheidsraad de tijdelijk naar Geneve verplaatste spoedzitting over gewelddaden in door Israel bezet gebied morgen in New York hervat, zullen de door het uitblijven van een compromis in Geneve sterk verbitterde Arabische delegaties allereerst een scherpe ontwerp-resolutie indienen, fel anti-Israel en onaanvaardbaar voor de VS. Daarin staan de vijf eisen verwoord uit de toespraak van PLO-leider Yasser Arafat van vrijdagmiddag: een internationale troepenmacht in bezet gebied, sancties tegen Israel, een internationale conferentie over het Midden-Oosten, een verbod op emigratie naar bezette gebieden en de benoeming van een speciale, permanente VN-gezant.

Dit ontwerp gaat de prullebak in zodra Israel bereid blijkt een VN-delegatie toe te laten. Jeruzalem wees, met steun van de VS, afgelopen weekeinde in Geneve in eerste termijn een onderzoeksmissie van de Veiligheidsraad af, maar is wel bereid te praten over een fact-finding-missie gestuurd door secretaris-generaal Perez de Cuellar. Dit laatste gaat de Arabieren niet ver genoeg. 'Voor een missie van de secretaris-generaal hebben we geen uitspraak van de V-raad nodig', aldus de VN-vertegenwoordiger van de Arabische Liga, Clovis Maksoud, 'daartoe kan hij eigenmachtig beslissen'. Gezocht wordt nu naar een voor alle partijen acceptabele mengvorm. De Amerikanen wezen zaterdag een onderzoeksteam, bestaand uit drie niet-permanente leden, af. Onbekend is of ze wel akkoord gaan met een missie door drie afgevaardigden van de vijf permanente leden, de VS, Groot-Brittannie, Frankrijk, China en de Sovjet-Unie.