Kamer voor maximale vergoeding geneesmiddelen

DEN HAAG, 28 mei Een meerderheid van de Tweede Kamer gaat accoord met een systeem waarbij ziekenfondsverzekerden een maximumvergoeding voor de kosten van geneesmiddelen krijgen. De fracties van PvdA en CDA stellen echter als voorwaarde voor hun goedkeuring aan het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem van staatssecretaris Si mons (volksgezondheid) dat hij dit plan na overleg met de betrokken partijen op de geneesmiddelenmarkt eventueel aanpast. Ook willen zij een betere financiele onderbouwing van het nieuwe systeem.

Dat bleek vandaag tijdens een vergadering van de vaste Kamercommissie volksgezondheid over de geneesmiddelenvoorziening. Simons streeft ernaar de uitgaven voor medicijnen de komende jaren fors te laten dalen. De afgelopen anderhalf jaar is tevergeefs geprobeerd door de partijen die betrokken zijn bij de geneesmiddelenvoorziening zelf maatregelen te laten treffen. De Kamer besloot twee jaar geleden de partijen daartoe de kans te geven. Zij keerde zich toen nog tegen overheidsingrijpen in de vorm van een systeem waarbij niet alle medicijnen zouden worden vergoed. De VVD doet dat nog steeds en drong er vandaag bij Simons op aan de partijen op de geneesmiddelenmarkt alsnog een kans te geven. Ook D66 is nog niet overtuigd van de voordelen van het nieuwe vergoedingssysteem, dat op 1 januari in werking zou moeten treden.

Simons wil tot 1995 tussen de 700 miljoen gulden en 1,1 miljard gulden op de uitgaven voor geneesmiddelen besparen. Volgens zijn plan zal de patient zonder bijbetaling kunnen beschikken over nagenoeg alle soorten medicijnen. Wie een duur medicijn wil waarvoor een goedkoper middel met dezelfde werking voorhanden is, zal echter het verschil tussen de maximumvergoeding en de prijs moeten bijpassen. Simons verwacht dat de prijzen van dure medicijnen waarvoor goedkopere beschikbaar zijn hierdoor flink zullen dalen.