J. Fabian, hoogleraar culturele antropologie van ...

J. Fabian, hoogleraar culturele antropologie van Afrika aan de Universiteit van Amsterdam, is voor het academisch jaar 1990-91 uitgenodigd als gastonderzoeker door het 'Getty Center for the History of Art and the Humanities' in Californie. Van de negen andere 'scholars' komen er vijf uit Amerika en een ieder uit West-Duitsland, Bolivia, Denemarken en Italie.