'Geen verlaging maximum snelheid tot 90 kilometer'

DEN HAAG, 28 mei Van invoering van een maximumsnelheid van 90 kilometer per uur voor personenauto's op de Nederlandse wegen is geen sprake. Dat liet de woordvoerder van minister Maij-Weggen (verkeer) vanochtend weten in een reactie op een uitgelekte notitie waarin ambtenaren van het ministerie van verkeer en waterstaat dat maximum bepleiten.

Dit voorstel is, evenals een suggestie om de benzineprijs op drie gulden per liter te brengen, door de minister en haar ambtelijke top afgewezen. De plannen zullen in deze vorm niet worden opgenomen in het Structuurschema Verkeer en Vervoer, het meerjarenplan dat waarschijnlijk volgende maand in het kabinet zal worden besproken.

De ministers Maij-Weggen, Alders (milieu) en Hirsch Ballin (justitie) hebben vorige maand in de Tweede Kamer aangekondigd dat zij naar een maximum-snelheid van 100 kilometer in de hele Randstad streven en daarbuiten 120 willen handhaven. De departementen werken aan maatregelen om deze maxima in de praktijk ook daadwerkelijk te kunnen controleren en te handhaven. Waarschijnlijk nog voor het zomerreces van de Tweede Kamer zullen zij hiervoor voorstellen indienen.

In september vorig jaar hebben ambtenaren van het ministerie van milieu al een voorstel gedaan om 90 als maximum-snelheid in te stellen. Die notitie werd door de toenmalige (demissionaire) minister Nijpels naar minister-president Lubbers doorgezonden, opdat zij bij de kabinetsformatie een rol zou kunnen spelen. De (lagere) ambtenaren van verkeer en waterstaat gebruiken nu soortgelijke argumenten als vorig jaar hun collega's van milieu. Een lagere maximum-snelheid en een betere handhaving daarvan vormen een bijdrage aan een vermindering van de uitstoot van vervuilende stoffen door auto's. De groei van het autoverkeer dreigt namelijk de reductie die met andere maatregelen (katalysator, schonere motoren) kan worden bereikt teniet te doen.