Drs. R. Zunderdorp, de vroegere PvdA-wethouder in ...

Drs. R. Zunderdorp, de vroegere PvdA-wethouder in Groningen, is door het kabinet benoemd tot voorzitter van de Commissie voor het Sociaal en Cultureel Beleid. Een belangrijke taak van de CSCB is de uitwerking van plannen van het kabinet met betrekking tot de sociale vernieuwing. De commissie fungeert als ambtelijke voorbereidingsgroep voor de Raad voor het Sociaal en Cultureel Beleid, een onderraad van de ministerraad.