De Frans Hals-tentoonstelling in het ...

De Frans Hals-tentoonstelling in het gelijknamige, Haarlemse museum heeft vandaag de 25.000ste bezoeker verwelkomd. Dagelijks trekken de 75 schilderijen, die eerder in Washington en Londen te zien waren, zo'n 1.500 mensen, van wie de helft uit het buitenland afkomstig is. Bekende werken als de Malle Babbe en de Magere Compagnie ontbreken in Haarlem, omdat ze niet langer in bruikleen konden worden afgestaan, maar daar staat tegenover dat deze tentoonstelling alle schutterstukken van Hals omvat. Deze grote doeken mogen na de recente restauratie het museum niet meer verlaten. Een ander opmerkelijk werk is het portret van Isabella Coymans, hier voor het eerst sinds 1877 met dat van haar man verenigd. (foto NRC Handelsblad/Vincent Mentzel)