Advies gemiddeld 65 gulden per uur

Het gemiddelde uurtarief dat een advocaat ontvangt voor zaken die niet voor een gerecht dienen zoals een advies bedraagt in een toevoegingszaak 65 gulden per uur. Voor een advies van minder dan drie uur krijgt hij 190 gulden, tussen drie en acht uur 380 gulden en bij meer dan acht uur werk 760 gulden.

Voor strafzaken die dienen bij de rechtbank ontvangt een advocaat 1.040 gulden. Voor een zaak voor het kantongerecht krijgt hij 728 gulden. In civiele zaken zijn de tarieven 950 gulden bij gecompliceerde echtscheidingen, voor arbeidszaken 950 gulden en voor een civiele vordering in kort geding eveneens 950 gulden.

De totale kosten van de uitbetaalde toevoegingen zijn van 76 miljoen gulden in 1977 gestegen tot bijna 208 miljoen gulden in 1988.