The original illustrated 'Strand' Sherlock ...

The original illustrated 'Strand' Sherlock Holmes Gebonden, Wordsworth 1989, f69,50. Boekhandelaren aangesloten bij de Icob. Informatie: 01720-37231.

In 1891 maakte Conan Doyles grote held zijn opwachting in het Strand Magazine: Sherlock Holmes, de legendarische speurder, drugsgebruiker, violist en bokser uit Baker Street 221B. Dit boek is de complete facsimile-uitgave van alle Holmes-verhalen die in het blad verschenen. De vele zwart-wit gravures van Sydney Paget dragen bij aan de prachtige, laat-Victoriaanse sfeer van de tekst. Ook opgenomen zijn de twee bundels die voor 1891 uitkwamen: The sign of four en A study in scarlet waarin dr. Watson, de eigenlijke verteller van de verhalen, kennis maakt met Holmes en al snel ('Good heavens Holmes!') onder de indruk komt van diens deductie-methode.

Jacques Cousteau and Yves Paccalet: Whales Gebonden, Abrams 1988, van f103,00 voor f49,50. Bever Boek en Kaart, Calandplein, Den Haag.

Na de massale slachting in vooral de twintigste eeuw, zijn er nog elf soorten walvissen over. Noordkapers, vinvissen, potvissen en - het grootste dier dat ooit op aarde leefde - de blauwe walvis met zijn lengte van vier autobussen, zijn hart van anderhalve meter doorsnee, en zijn gewicht van vijfentwintig olifanten (of tweeduizend mensen). Alles over de 'Great leviathan' in dit schitterende boek: evolutionaire ontwikkeling, voedselvergaring, duikvermogen en sociaal gedrag. Bern. F. Eilers, fotograaf 1878-1951Boekje en losbladige foto's in doos, Talsma en Hekking 1979, van f39,50 voor f14,90. De Verbeelding, Utrechtsestraat, Amsterdam. Van Gennep. Cas Oorthuys, fotograaf 1908-1975. Gebonden, Fragment 1982, van f65,00 voor f34,50. De Verbeelding. Van Gennep.

De serie Geschiedenis van de Nederlandse fotografie in monografieen heeft een kort leven geleid. In 1979 verscheen een deel over Eilers, drie jaar later kwam Oorthuys aan de beurt, en toen was het helaas alweer afgelopen. Opvallend is het contrast tussen het werk van beide fotografen: de verstilde, wat melancholische stadsgezichten en portretten van Eilers, tegenover de (soms harde) werkelijkheid van alledag die in de foto's van Oorthuys tot uitdrukking komt.

Mozart-Die Zauberflote; programmaboekje van De Nederlandse Opera Paperback, De Nederlandse Opera 1988, van f15,00 voor f6,95. De Slegte.'

O, help mij! Help mij! Of ik ben verloren, door deze sluwe slang tot prooi verkozen. Barmhartige goden! Daar nadert ze al!' Aldus vertaalde Hans Bakx de openingsregels van Tamino in Mozarts Die Zauberflote (libretto: Emanuel Schikaneder). De tekst is te vinden in het programmaboekje dat hoorde bij een voorstelling van De Nederlandse Opera (1988). Het boekje is verzorgd uitgegeven, compleet met het volledige libretto en een beschouwing over de (vrijmetselaars-)symboliek achter de opera. Bij De Slegte liggen ook andere, even verzorgde programmaboekjes van De Nederlandse Opera in de ramsj (Ravel, De Falla).

Prof. dr. A. N. Zadoks-Josephus Jitta (e.a.): Roman bronze statuettes from the Netherlands, deel I en IIGebonden, Wolters-Noordhoff 1967/69, van f110,00 voor f34,90 (de delen samen). Steven Sterk, Servetstraat, Utrecht.

Een tweedelig overzicht van alle Romeinse bronzen beeldjes die ooit in Nederland zijn gevonden (tot 1969). Nauwkeurige beschrijvingen (vindplaats, afmetingen, techniek), voorzien van foto's en kort commentaar. Het zijn vooral goden die de boventoon voeren. In Noord-Nederland Mercurius (15x) en Mars (7x), in het zuiden alweer Mercurius (16x) maar nu in gezelschap van Bacchus (10x). Of daar conclusies aan verbonden kunnen worden, is onbekend want deel III - over samenhangen en vergelijkingen - is nooit verschenen.

Paul Huxley (ed.): Exhibition road; painters at the Royal College of ArtGebonden, Phaidon 1988, van f73,70 voor f39,50. De Slegte.

In 1988 bestond de Royal College of Art in Londen honderdvijftig jaar. Ter gelegenheid daarvan organiseerde men een fascinerende expositie van oud en nieuw werk van vroegere studenten. Naast een catalogus bevat het boek essays over de geschiedenis van de academie en interviews - vol anekdoten en achterklap - met allerlei betrokkenen.

    • Henk Lagerwaard