Moskou: Duitsland mag alleen politiek lid van de Navo zijn

MOSKOU, 26 mei De Sovjet-Unie is geneigd een louter politiek NAVO-lidmaatschap van het verenigde Duitsland te accepteren.

Een volledig politiek en militair lidmaatschap van het Atlantisch bondgenootschap blijft echter onaanvaardbaar. President Gorbatsjov heeft deze opening gisteren geboden in een vijf uur durend gesprek met zijn Franse ambtgenoot Mitterrand, die voor een bliksembezoek naar Moskou was gekomen. Volgens Gorbatsjov ondermijnt een eventuele integratie van het verenigd Duitsland 'het strategische evenwicht' in Europa. Een onvoorwaardelijk bondgenootschap tussen Duitsland en de rest van de NAVO zou de balans op het continent een 'fatale slag' kunnen toebrengen, aldus de Sovjet-leider. Maar meer dan voorheen toonde hij zich nu wel bereid mee te denken over eventuele oplossingen van dit dilemma.

Gorbatsjovs eerste suggestie was een gedeeltelijk NAVO-lidmaatschap. Net als Frankrijk zou Duitsland wel deel mogen uitmaken van de politieke alliantie, maar zou het buiten het 'geintegreerde militaire commando' van de NAVO moeten blijven.

Als tweede gedachte opperde Gorbatsjov de suggestie dat de nieuwe Duitse staat de rol zou moeten spelen van intermediair tussen NAVO en Warschaupact. Dat zou een goede impuls kunnen zijn voor de 'demilitarisering van beide organisaties', aldus Gorbatsjov gisteren op een gezamenlijke persconferentie met de Franse president. Hij herhaalde daar dat het toekomstige bondgenootschap van Duitsland aan de orde moet komen op een snel te beleggen bijeenkomst van de CVSE, het onderhandelingspodium van nagenoeg alle Europese staten (behalve Albanie), de Verenigde Staten en Canada.

De Franse president reageerde afhoudend. Volgens hem moet Duitsland de volledige vrijheid krijgen om voor deze of gene alliantie te kiezen. 'Een soeverein land kan niet slechts voor de helft soeverein zijn', zei hij. Het was de tweede keer in een half jaar dat Gorbatsjov en Mitterrand met elkaar spraken over de Duitse eenwording. In december vorig jaar, een maand na de val van de Berlijnse Muur, troffen beide staatslieden elkaar op een inderhaast belegde bijeenkomst in Kiev. Mitterrand leek er toen op uit om samen met Gorbatsjov de Duitse eenwording enigszins te vertragen. Maar nu het proces ontstuitbaar is gebleken, heeft Mitterrand zich daar kennelijk bij neergelegd. De Franse president verweet Gorbatsjov gisteren zelfs te veel in 'concepties' te denken en te weinig in 'juridische termen'.