Milieufederatie Brabant wijst trace snelle trein af

DEN HAAG, 26 mei - De Nederlandse Spoorwegen en de provincie Noord-Brabant zijn gematigd positief tot uiterst tevreden over het nieuwe trace voor de toekomstige hoge-snelheidstrein dat minister Maij-Weggen (verkeer) heeft voorgesteld. De Brabantse Milieufederatie daarentegen wijst ook dit voorstel af.

Het Nederlandse ministerie van verkeer en waterstaat maakte gisteren bekend dat minister Maij-Weggen met haar Belgische collega Dehaene overeenstemming heeft bereikt over een trace dat de hoge-snelheidstrein in Vlaanderen over de bestaande lijn tussen Antwerpen en Roosendaal zal voeren en in Nederland over een nieuwe lijn ten westen van Roosendaal via Oud-Gastel en Fijnaart naar Willemstad. Daar zal de trein het Hollands Diep passeren, in de richting van Rotterdam en verder naar Amsterdam.

De NS toonden zich gisteravond redelijk tevreden over het nieuwe trace dat uitzicht biedt op een aansluiting van Nederland op het Europese net van hoge-snelheidslijnen. Ook menen de spoorwegen dat het mogelijk moet zijn in de dienstregeling 1998/1999 de nieuwe lijn op te nemen. De bedoeling is de tein vanaf 1995 over bestaand spoor te laten rijden. De NS willen nog wel nader studeren of aan hun derde wens is voldaan; dat het trace niet alleen bruikbaar moet zijn voor de Europese hoge-snelheidstein, maar ook voor Eurocity's en Intercity's.

De Brabantse gedeputeerde drs. J. de Geus (verkeer) bleek 'zeer ingenomen' met het door Maij-Weggen voorgestelde alternatief. Volgens De Geus heeft het provinciaal bestuur de minister gewezen op de mogelijkheid van deze variant via Roosendaal, waaraan, aldus de gedeputeerde, 'tot dan toe gek genoeg niemand had gedacht. Ook uit een oogpunt van milieu is dit een haalbare kaart', aldus De Geus.

Aanpassing van de bestaande spoorlijn op Belgisch gebied, die loopt van Antwerpen via Kalmthout naar Essen, zou inhouden dat de 'supersnelle trein' (zoals de Vlamingen hem noemen) daar slechts 200 kilometer per uur kan rijden. Dat wil zeggen: minister Dehaene heeft nu beloofd die mogelijkheid te onderzoeken. Tot nu toe is steeds gesteld dat de trein over bestaand spoor tussen Antwerpen en Roosendaal ten hoogste 160 zou kunnen rijden. In Nederland zou daarentegen de topsnelheid van 300 kilometer gehaald kunnen worden, althans op het nieuwe trace. Met de aanleg via Roosendaal zou een half miljard gulden kunnen worden bespaard. 'Daarmee', aldus De Geus, 'kan dan de lijn ook geschikt worden gemaakt voor goederenvervoer, wat voor Roosendaal zeer aantrekkelijk is.'

Hij verwacht wel nog tegenstand van de gemeenten Oud-Gastel, Fijnaart en Willemstad. De nieuwe trein zou ook langs deze drie plaatsen hebben gelopen bij de variant over Bergen op Zoom. Ze hebben zich daartegen verzet. De provincie Noord-Brabant heeft zich altijd verzet tegen de aanleg van een trace langs Bergen op Zoom, omdat daarmee kostbare natuurterreinen als de Mattemburgh zouden worden doorsneden. Het provinciebestuur werd in die zienswijze gesteund door de Brabantse Milieufederatie. De Brabantse Milieufederatie daarentegen is volgens haar directeur P. van Poppel 'niet onverdeeld gelukkig'.

Van Poppel: 'Weliswaar worden natuurgebieden bij Bergen op Zoom nu gespaard, maar vanaf Roosendaal komt er een heel nieuwe lijn te liggen en dat blijft een doorsnijding van het landschap. Wij blijven voorstander van het gebruik van de bestaande spoorlijn van Roosendaal naar Breda en vandaar naar Rotterdam', aldus Van Poppel. Minister Maij-Weggen wees die suggestie gisteravond op tv van de hand. De hoge-snelheidstrein zou in haar ogen dan niet meer dan een 'boemeltrein' zijn.