'IJzeren Rijn moet weer stromen'

BUDEL, 26 mei De moeder van de christendemocratische Europarlementarier P. A. M. Cornelissen zei altijd: 'De moeilijkste bevallingen leveren altijd de mooiste babies op'.

Vandaar dat haar zoon nu met grote hardnekkigheid de 'IJzeren Rijn' wil reactiveren: de spoorlijn tussen Antwerpen via het Brabantse Budel naar Monchengladbach en vandaar naar het Ruhrgebied.

Per dag wordt de lijn op Nederlands gebied gebruikt door acht goederentreinen. Het personenvervoer heeft alleen enige omvang in de grensvakken Neerpelt-Weert en Roermond-Dalheim. Cornelissen voert zijn strijd om de opwaardering van het traject samen met zijn Belgische fractiegenoot K. Pinxten.

De vraag blijft of het niet een 'IJzeren Hein' zal blijven, want al eerder in de recente geschiedenis (rond 1980 nog) is geprobeerd het lijntje nieuw leven in te blazen. Dat stuitte op tegenwerking van steden als Venlo, Rotterdam, en het Belgische Hasselt. Ook was er onwil van de kant van de Deutsche Bundesbahn, die ook nu weer niet staat te juichen.

Het gaat om 174 kilometer spoorweg, waarvan in Belgie 101 kilometer, in Nederland 49 kilometer en in Duitsland 24 kilometer. Alleen het stuk tussen Antwerpen over Lier naar Herentals en het stuk, waar de lijn op Nederlands gebied samenvalt met de treinverbinding Roermond-Eindhoven, zijn geelektrificeerd. Met 96 kilometer is ruim de helft dubbelsporig, de rest enkelsporig.

In Nederland doet de spoorlijn Budel in de Kempen aan. Daar hadden Cornelissen en Pinxten woensdag een publicitaire happening georganiseerd. Door medewerking van de seinwachter, die er de wissels en seinen nog met de hand bedient, werd een goederentrein uit Duitsland tot stoppen gedwongen en moest de machinist met de Europese vlag en met Cornelissen op de foto.

Uit de getuigenissen van de machinist bleek dat de spoorlijn niet tot de meest flitsende van het westelijk halfrond behoort, want op sommige stukken mocht hij niet harder dan 10 kilometer rijden en en passant deelde hij nog mee dat men juist in Duitsland bezig is de onrendabele lijntjes op te heffen.

Cornelissen liet zich er allerminst door uit het veld slaan. Het goederenvervoer in de Europese gemeenschap, zo zei hij, zal tot het jaar 2000 met ten minste 25 procent toenemen. De tunnel onder het Kanaal komt eraan. De liberalisering in het Oostblok zal leiden tot een toeneming van het Oost-West-verkeer en daarin kan een beduidende rol zijn weggelegd voor de IJzeren Rijn, zo genoemd omdat men haar in 1879 bij de opening zag als een waardige vervangster van een vaarweg van Antwerpen naar het Ruhrgebied.

De lijn kreeg in de Eerste Wereldoorlog de nekslag. Omdat Nederland toen neutraal was en de Duitsers, die Belgie hadden bezet, hun oorlogstuig toch moesten verplaatsen, werd geheel op Belgisch gebied een nieuwe spoorlijn aangelegd, die van Antwerpen loopt via Hasselt en Montzen in Oost-Belgie naar Aken.

De Belgen zouden volgens Cornelissen wel voelen voor reactivering van de IJzeren Lijn. Het traject Antwerpen-Ruhrgebied zou er 50 kilometer mee kunnen worden bekort. Ze hebben al berekend dat aanpassing op Belgisch gebied bijna 40 miljoen gulden gaat kosten.

    • Max Paumen