Handelstekort van VS op het laagste niveau sinds 6 jaar

ROTTERDAM, 26 mei Het tekort op de handelsbalans van de Verenigde Staten is in de eerste drie maanden van dit jaar gedaald tot zijn laagste niveau sinds zes jaar.

Dit heeft het Amerikaanse ministerie van handel gisteren bekend gemaakt. Volgens dit ministerie is de verbetering van 8,2 procent in het handelstekort het resultaat van exporten die een recordhoogte bereikten en zo de sterk gestegen olie-invoer meer dan compenseerden.

De Verenigde Staten voerden tussen januari en maart voor 26,1 miljard dollar meer in dan ze exporteerden. In het laatste kwartaal van vorig jaar was dat tekort 28,8 miljard dollar. Het kwartaal daarvoor was het 29,8 miljard dollar.

In de handel met Japan reduceerden de Verenigde Staten in de eerste drie maanden van dit jaar hun tekort me 1,9 miljard tot 10,4 miljard dollar. De laatste jaren maakte het tekort op de handel met Japan meestal meer dan de helft van het jaarlijkse Amerikaanse handelstekort uit.

In de handel met West-Europa hadden de Verenigde Staten het eerste kwartaal zelfs een overschot van 400 miljoen dollar, tegenover een tekort van 1 miljard in het laatste kwartaal van vorig jaar.

Het tekort met Canada, de belangrijkste handelspartner van de Verenigde Staten, daalde in het eerste kwartaal van 2,7 tot 1,6 miljard dollar.

De verbetering van de Amerikaanse handelscijfers was te danken aan de groei van de Amerikaanse exporten. Die stegen met vijf procent tot 96 miljard dollars. De importen stegen met twee procent tot 122,4 miljard dollar. Zowel export als import belandde daarmee weer op een recordniveau. Dat wijst erop dat de Amerikaanse economie vanouds sterk op zichzelf gericht meer geintergreerd raakt in de wereldhandelsstromen.

De handelscijfers zouden nog beter zijn geweest als de Verenigde Staten in het eerste kwartaal niet extra veel olie hadden ingevoerd om de voorraden die na de strenge winter waren geslonken weer op peil te brengen. Bovendien heeft de eigen produktie van olie in de Verenigde Staten een dieptepunt bereikt dat de afgelopen 25 jaar niet meer was gehaald.

De olie-importen stegen met 17 procent tot 15,6 miljard dollar in het eerste kwartaal, doordat zowel het volume als de prijs steeg. De olie-importen waren de hoogste sinds 12 jaar. Exclusief olie daalden de Amerikaanse importen met iets minder dan een procent tot 106,8 miljard dollar.

Het Amerikaanse handelstekort daalt gestaag. Over heel 1988 was dat tekort 126,99 miljard dollar. Over heel 1989 was het 114,86 miljard dollar. (De wapenhandel en de kosten voor verscheping en verzekering zijn buiten deze cijfers gelaten)Economen wijzen erop dat Duitsland en Japan als locomotieven fungeren die de Amerikaanse economie trekken. De afgelopen drie jaar hebben de stijgende exporten meer dan een derde van de groei van de nationale Amerikaanse produktie voor hun rekening genomen naarmate Amerikaanse fabrikanten profiteerden van de vraag naar hun produkten in het buitenland.

Toch vinden de meeste economen het ondanks de dalende trend die hen noopt hun voorspellingen voor dit hele jaar bij te stellen nog te vroeg om van een keer ten goede te spreken. Zij zijn bevreesd dat de koersstijging van de dollar ten opzichte van de Japanse yen zal leiden tot een groei van de daardoor goedkopere importen uit Japan.

De dollar reageerde gisteren overigens niet op de meevallende handelscijfers. Tegen het slot van de handel in New York deed de dollar gisteren fl.1,8930 tegen fl.1,8920 donderdag.