Handelaren in 'zwarte' melk tarten Braks

ROTTERDAM, 26 mei De handel in zogenoemde 'zwarte melk' wordt uiterlijk binnen twee weken opnieuw geopend, ondanks de maatregelen die minister Braks (landbouw) recent tegen de handel aankondigde.

Dit zeggen de advocaten van de 'zwarte melk'-handelaars.

Zij menen opnieuw een juridische uitweg te hebben bedacht om betaling van superheffing, de boete op te veel geproduceerde melk, te ontlopen.

Directeur R. Broersma van 'zwarte melk'-inzamelaar De Melkmakelaar zegt dat de heropening afhankelijk is van 'enkele formaliteiten in Belgie', waar de melk wordt afgezet. Volgens voorzitter H. Schelhaas van het Produktschap voor Zuivel loopt Nederland 'grote politieke risico's in Brussel als aan de handel geen einde komt'. Minister Braks kondigde twee weken geleden voor de derde keer binnen een half jaar een wijziging van de beschikking superheffing aan. De advocaten P. Vreeken en G. de Hoogd van De Melkmakelaar menen dat ook deze wijziging de mogelijkheid openlaat de betaling van superheffing door zowel melkveehouders als inzamelaars te ontlopen. Volgens Schelhaas van het Produktschap voor Zuivel is dit niet het geval: 'Ik raad deze melkhandel beide partijen ten strengste af.'

Ook het ministerie van landbouw, dat gisteravond onbereikbaar was voor commentaar, heeft steeds gesteld dat betaling van superheffing uiteindelijk niet is te ontduiken.

Sinds april ligt de handel in 'zwarte melk' stil. Volgens de Zuivelbond FNZ bereikte de handel afgelopen maart zijn hoogtepunt. Per 1 april liep het superheffingsjaar af, waardoor veel boeren die de hen toegestane hoeveelheid melk reeds hadden opgemolken, aan het 'zwarte' circuit leverden. Bij het Produktschap voor Zuivel, dat de regelgeving terzake de superheffing uitvoert, werd aangenomen dat de verfijningen die de minister onlangs aankondigde, voldoende waren om de handel definitief tegen te gaan. Directeur Broersma van De Melkmakelaar stelt dat minstens vijf- a zeshonderd Nederlandse melkveehouders 'staan te springen om weer melk aan ons te leveren'.

Hij zegt dat deze boeren wekelijks een vast deel van hun melkomzet aan De Melkmakelaar willen leveren omdat hun produktiecapaciteit uitstijgt boven de hen toegestane melkproduktie. Volgens hem heeft de handel in 'zwarte melk' enige tijd stilgelegen omdat in Belgie sinds kort een vergunning nodig is om zuivelgoederen te transporteren. 'De Melkmakelaar heeft een schriftelijke toezegging dat ons een dergelijke vergunning wordt verleend. Als die er is kunnen we de melk in Belgie weer afzetten.' Hij verwacht 100.000 liter 'zwarte melk' per week in Nederland te kunnen inzamelen. Dat is minder dan 1 procent van de melkproduktie in Nederland.

    • Tom-Jan Meeus