Hamsterwoede in Sovjet-Unie, angst voor vrije prijzen

MOSKOU, 28 mei De aangekondigde prijsverhogingen hebben in een aantal steden van de Sovjet-Unie geleid tot grootschalig hamsteren door de bevolking.

In Moskou is de verkoop van levensmiddelen voor een periode van twee weken beperkt tot de ingezetenen van de stad, die zich met hun paspoort moeten identificeren.

Op die manier wordt geprobeerd de eerste periode van koopwoede, ingegeven door angst voor maatregelen van de regering, door te komen. Dergelijke maatregelen zijn in een aantal andere steden al langer van kracht. Zo heeft Leningrad het systeem ingevoerd om kooplustige Balten de weg te versperren. Sinds de in hun land doorgevoerde prijsverhogingen reizen de Esten in groten getale naar Leningrad om daar goedkoop boodschappen te doen.

Premier Nikolaj Ryzjkov, in het parlement gisteren fel aangevallen op zijn hervormingsprogramma, riep de bevolking op de kalmte te bewaren, niet te hamsteren en zelfbeheersing te betrachten. Hij was van mening dat de lokale autoriteiten zelf met een gepast antwoord moeten komen op de koopwoede van de bevolking. De onrust onder de bevolking komt niet onverwacht. Er zijn veel mensen met kleine inkomens, voor wie de verdrievoudiging van de broodprijs, die op 1 juli van kracht wordt, een serieuze aanslag is op hun portemonnee. Bovendien hebben Russen, bedreigd als ze zijn door constante tekorten aan de meest wisselende consumptiegoederen, toch al de neiging om te hamsteren.

Volgens de economen, die in het parlement niet veel heel lieten van Ryzjkovs voorstellen, is het doorvoeren van een prijshervorming nog niet hetzelfde als de overgang naar een markteconomie. 'De regering is tegen een shocktherapie', aldus de econoom Pavel Boenitsj, 'maar nog erger is een schok zonder therapie'.

Boenitsj stelde voor het regeringsprogramma terug te sturen naar de parlementscommissies, die zich er met behulp van economen nog eens over zouden moeten buigen. Daarna zou het programma eerst nog aan de bevolking moeten worden voorgelegd alvorens het mag worden ingevoerd.