Carabinieri

De versterkingen van de carabinieri die naar Sardinie zijn gestuurd om tijdens het toernooi om het wereldkampioenschap voetbal op Sardinie de orde te handhaven tussen Engelse en Nederlandse supporters zijn ontevreden over hun behuizing. De vakbond waarbij de carabinieri zijn aangesloten heeft zich beklaagd over de onderkomens. De politiemensen zijn ondergebracht in gesubsidieerde woningen die voor arme families zijn gebouwd. Maandag arriveerden de eerste 700 van de 3200 Caribinieri op Sicilie. Volgens de vakbond is de behuizing in Cagliari veel minder comfortabel dan de barakken waarin de carabinieri normaal zijn ondergebracht. Volgens de bond is de ontevredenheid onder de politiemensen zeer groot.