Arafat bepleit legering VN-troepen in door Israel bezettegebieden

GENEVE, 26 mei In zijn eerste toespraak tot de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft de Palestijnse leider Yasser Arafat gisteren gepleit voor de stationering van een internationale vredesmacht in door Israel bezette gebieden, voor sancties tegen Israel, voor een speciale permanente VN-gezant, voor een internationale Midden-Oosten-conferentie en voor een volledig verbod op emigratie naar de bezette gebieden. Alleen het idee van een speciale gezant maakt kans door de Raad aanvaard te worden.

Het spoeddebat over recente gewelddaden in de door Israel bezette gebieden was speciaal van New York naar Geneve verplaatst wegens de aanhoudende weigering van Washington de PLO-leider een visum te verlenen. Opvallend was het verschil met de vorige VN-toespraak van Arafat, in december 1988 voor de Algemene Vergadering. Toen zwoor de PLO-leider terrorisme af en erkende hij het bestaansrecht van Israel. Ditmaal geen verzoenende taal maar de roep om harde actie.

Verwoord in een ontwerp-resolutie van de Veiligheidsraad zullen Arafats voorstellen volgens VN-diplomaten ongetwijfeld door een Amerikaans veto worden getroffen, met mogelijk een uitzondering: de benoeming van een speciale, permanente gezant door secretaris-generaal Perez de Cuellar. Deze zou een vreedzame en duurzame oplossing moeten uitwerken van het conflict tussen de Arabische wereld en Israel. Internationale sancties tegen Israel, het voorstel om onmiddellijk een vredesconferentie te beleggen over het Midden-Oosten en 'een klinkklare resolutie' gericht op een verbod op alle immigratie naar de bezette gebieden, zullen echter een Amerikaans veto niet kunnen ontlopen, voorspellen VN-zegslieden. Dat geldt ook voor een internationale vredesmacht van de VN die volgens Arafat de l, 75 miljoen Palestijnen in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever zou moeten beschermen.

Pag.4: Vervolg