Anderhalf miljoen gulden voor gezondheid werknemers

DEN HAAG, 26 mei De Nederlandse Hart Stichting (NHS) heeft anderhalf miljoen gulden uitgetrokken om gedurende drie jaar de gezondheid van werknemers te stimuleren. Onder de naam van bedrijfsfitness schenkt de laatste vijf jaar een groeiend aantal Nederlandse bedrijven aandacht aan het welbevinden van de werknemers.

Onder de projectnaam 'Impuls' zal de Stichting ondernemingen helpen bij het ontwikkelen van een fitheidsprogramma mits ze bereid zijn zelf ook in zo'n project te investeren. Verder stelt NHS als voorwaarde dat bij alle activiteiten onderzoek wordt verricht.

Volgens de programmacoordinator van de NHS, P. Draisma, zijn al zes multinationals geinteresseerd. In de 'pilot-fase' is bij de Nederlandse Middenstands Bank een stress-managementprogramma afgewerkt. Naast stresshantering zijn er ook programma's voor onder meer voeding, rookontmoediging en beweging.

Bedrijfsfitness is uit de Verenigde Staten overgewaaid met als belangrijk doel het terugdringen van ziekteverzuim. Ook aandacht voor een gezonde bedrijfscultuur speelt een rol. Volgens Amerikaanse deskundigen dient bedrijfsfitness een logische stap te zijn in de ontwikkeling van een onderneming. Een middel, geen doel op zich. Anders wordt slechts de groep bereikt die zich toch al bezighoudt met sport.

De Nederlandsche Bank was acht jaar geleden als een van de eersten in ons land bezig op dit terrein. De activiteiten ontstonden uit de verplichte bedrijfsgymnastiek voor werknemers van de afdeling beveiliging. Aanvankelijk ging het in Nederland in de meeste gevallen om een uurtje aerobic per week of het tussen de middag 'stoeien met halters' in een zaaltje binnen het bedrijf.

Ook al omdat inmiddels vele deskundigen op de betrokkenen terreinen hun diensten aanbieden aan het bedrijfsleven, krijgen de programma's een steeds bredere basis. Op de Academies voor Lichamelijk Opvoeding staat bedrijfsfitness op het rooster. Dat is ook het geval bij de opleidingen tot sportleider (de Cios'en). Het Landelijk Centrum Gezondheidsvoorlichting en Gezondheidsopvoeding zorgt, ondermeer via het project Gvo en Arbeid, voor een extra stimulans. Een bedrijf als B en B Employee Health en Fitness houdt zich bezig met het introduceren, promoten en verbeteren van de nationale bedrijfsfitness onder een slogan als 'carriere maken en het behoud van de gezondheid kunnen uitstekend samengaan'. En de verzekeringsbedrijven Ohra en VGZ hebben een 'Fitplan' ontwikkeld dat primair, maar niet uitsluitend, wordt aangeboden aan bedrijven die bij een van de maatschappijen een collectieve ziektekostenverzekering hebben afgesloten. In samenwerking met de uitvoerder, Sport Management Support, beschikken de verzekeraars over een begeleidingsteam met een arts, dietiste, inspanningsfysioloog, sportinstructeurs, een fysiotherapeut en een bedrijfskundige.

Na een orienterende periode is ook de Hartstichting overtuigd geraakt van het belang van bedrijfsfitness, al geeft volgens Draisma zijn organisatie de voorkeur aan het het begrip 'bedrijfsfitheid.' De mogelijkheid om via de werknemer in de arbeidssituatie ook een gezonde invloed uit te oefenen op de 'thuissituatie', is daarbij een belangrijke overweging.

Ook de voorbeeldfunctie kan een belangrijke rol spelen, zoals bleek uit een onderzoek waarin ook de NHS deelnam. Tot de onderzochte objecten behoorden de Shell-laboratoria waar 64 sleutelfiguren uit het bedrijf als voorbeeldgroep werden aangewezen. Gedurende zes weken gebruikten zij in het bedrijfsrestaurant een lunch volgens de richtlijnen voor goede voeding van de Voedingsraad. Dit goede voorbeeld deed inderdaad volgen: gedurende het project aten dagelijks tenminste 400 andere werknemers (op een totaal van 1600) in het bedrijfsrestaurant eveneens de aanbevolen lunch. Onderzoekster Hoeksma zegt 'dat daarmee het gestelde doel is bereikt'. Het prille terrein van de 'bedrijfsfitheid' trekt meer onderzoek aan. Zo liet het Janus Jongbloed Research Centrum in Utrecht een onderzoek instellen naar de behoeften van de bedrijfsfitnessmarkt. Van de respondenten uit het Nederlandse bedrijfsleven toonde 21,3 procent interesse.

Verondersteld gebrek aan tijd bij de werknemers, maakte dat men er desondanks huiverig tegenover stond. Wellicht ook spelen fiscale aspecten een rol. In hoeverre is bedrijfsfitness voor een firma aftrekbaar? En moet het aanbieden van bedrijffitness worden gezien als het geven van loon in natura aan de werknemers? De NHS is ondanks de huiver bij een aantal bedrijven, overtuigd dat het Impuls-project zal aanslaan. Zelfs bestaat de vrees dat het beschikbare bedrag van een half miljoen gulden per jaar niet toereikend zal zijn om aan de vraag te voldoen. Daarom probeert de Hartstichting de publiciteit zoveel mogelijk buiten de deur te houden.