Waterloo herdacht met vijf munten

Op 1 maart 1815 ontsnapte Napoleon uit zijn verbanningsoord Elba en keerde naar Frankrijk terug. Vastbesloten om zijn vroegere imperium te herstellen bracht hij een nieuw leger op de been, dat echter op zondag 18 juni bij Waterloo in het tegenwoordige Belgie verslagen werd door een leger van veldmaarschalk Blucher, de hertog van Wellington en de Prins van Oranje.

Nu, 175 jaar later, herdenkt 'sRijks Munt de Slag bij Waterloo met een collectie zilveren penningen. De ontwerpen zijn gemaakt door kunstenaars en 'medailleurs' uit de vijf betrokken landen. De Fransman Alain Le Breton portretteert Keizer Napoleon op het hoogtepunt van zijn roem, maar op de keerzijde rest er nog maar een schim die als een geest over het slagveld met rokende puinhopen waart. De Nederlander Willem Vis toont aan de voorzijde een nog jonge Prins van Oranje en het opschrift 'Victoire! Victoire!', waarmee hij de brief over de overwinning aan zijn ouders begon. Op de penningvan de Duitser Reinhart Heinsdorff vormen de troepenformaties de contouren van het gestalte van de Pruisische veldmaarschalk Blucher. De Engelsman John Lobban neemt als uitgangspunt het carre als militaire opstelling met daarin vervat een profiel van de Hertog van Wellington. De formatie van de troepen aan de keerzijde herinnert aan Assyrische reliefs uit de oudheid. De Belg Jean-Paul Laenen kiest als symbool voor de val van Napoleon een 'onthoofde' adelaar en laat op de keerzijde de strategische punten van de beslissende veldslag zien. Met de klok mee, vanaf '12 uur': de ontwerpen van respectievelijk Le Breton, Vis, Heinsdorff, Lobban en het midden dat van Laenen. (foto John Hakkaart)