Uitwerking een systeem voor HDTV weer vier jaaropgeschoven

DUSSELDORF, 25 mei Het Comite Consultative Internationale Radio (CCIR), een technisch adviesorgaan gelieerd aan de Verenigde Naties, heeft woensdag overeenstemming bereikt over de de hoofdlijnen van een wereldsysteem voor high definition tv (HDTV), televisie met cinemabeelden en CD-geluidskwaliteit. Maar het comite heeft een volledige uitwerking weer vier jaar voor zich uitgeschoven.

De Europese bedrijven en instellingen die samenwerken in het Eureka-project voor HDTV leggen de besluiten van het CCIR als overwinning uit. Ze wijzen erop dat het CCIR vier jaar geleden al bijna een Japans systeem voor HDTV had aanvaard. De Japanse voorstellen werden destijds gesteund door de Amerikanen en konden alleen worden geblokkeerd dank zij hardnekkig verzet van de Europeanen. Tijdens de CCIR-bijeenkomst deze week trokken de Amerikanen hun steun aan de Japanse voorstellen in. Het Europese HDTV-systeem en het Japanse werden voor het eerst als gelijkwaardig behandeld.

Het Europese HDTV-secretariaat is er minder gelukkig mee dat vaststelling van een wereldsysteem voor HDTV opnieuw vier jaar is uitgesteld. Volgens het secretariaat moet het mogelijk zijn om eerder te komen tot 'een aanvaardbaar compromis'.

Invoering van HDTV zal in elk geval nog tot de tweede helft van de jaren negentig op zich laten wachten.

Om high definition televisie mogelijk te maken is het nodig om internationale technische afspraken te maken over de manier waarop HDTV-programma's worden vastgelegd en uitgezonden. De zogenaamde standaards voor transmissie zullen van regio tot regio verschillen, omdat de huidige tv-systemen in bij voorbeeld Europa en de Verenigde Staten verschillen. Het is bovendien de bedoeling dat de HDTV-uitzendingen ook op conventionele tv-apparaten kunnen worden ontvangen, hoewel met conventionele kwaliteit. Maar het CCIR ziet wel mogelijkheden om tot een mondiale produktiestandaard voor HDTV te komen. De afgevaardigden van diverse landen spraken woensdag dan ook over 'een historische bijeenkomst', en over 'besluiten die uniek zijn in de geschiedenis van de tv'. Het CCIR is het woensdag eens geworden over 23 van de 34 specificaties die nodig zijn om tot een produktiestandaard te komen. Overeenstemming is ondermeer bereikt over het beeldformaat lengte en breedte zullen zich tot elkaar verhouden als 16 staat tot 9 en over de kleurkenmerken. Maar andere belangrijke afspraken, bij voorbeeld over beeldfrequentie en het aantal beeldlijnen, moeten nog worden gemaakt. Het CCIR verwacht dat de Japanse en Europese voorstellen voor HDTV de komende jaren naar elkaar zullen toegroeien.

De Europese overheden en bedrijven hebben de afgelopen vier jaar al 600 miljoen gulden in de ontwikkeling van HDTV gestoken en zullen de komende vier jaar nog eens 900 miljoen gulden in de tv van de toekomst investeren. Zij zeggen dat het een levensvoorwaarde is voor de Europese consumentenelektronica- en chip-industrie om een vooraanstaande rol in HDTV te spelen. Philips en het Franse Thomson beheersen ongeveer een kwart van de wereldmarkt voor conventionele tv's.