Tsjechisch voedsel duurder

PRAAG, 25 mei De afschaffing van subsidies in Tjechoslowakije leidt tot een stijging van de voedselprijzen met gemiddeld 24,6 procent. Dat is de grootste prijsstijging sinds 1953, zo heeft minister Ladislav Dvorak, hoofd van het prijsbureau, gisteren verklaard.

Op 9 juli schaft de regering subsidies af met een waarde van 27 miljard kroon, 3,2 miljard gulden. De prijs voor een liter melk stijgt dan van 3,1 kroon tot 4,7 kroon, 55 cent. Brood wordt meer dan de helft duurder en rundvlees ruim veertig procent, 7,70 gulden per kilo). Volgens Dvorak is de verhouding tussen de prijzen voor verschillende produkten ouderwets. 'Dit is de eerste stap naar een algemene prijshervorming', aldus de minister.

Elke Tsjech krijgt 140 kroon per maand extra in het loon of de uitkering als compensatie voor de prijsstijgingen. Subsidies met een totale waarde van acht miljard kroon, 940 miljoen gulden, blijven in stand, vooral ter stimulering van de landbouw. Een herziening van de prijzen voor industriele goederen zal in de herfst gebeuren, aldus Dvorak.

Eerder op de dag maakte de regering een prijsstijging bekend voor tabak van 25 procent en een prijsverlaging voor consumentenelektronica met eveneens 25 procent. Deze veranderingen gelden met onmiddellijke ingang.