Ten Cate

L. ten Cate, producent van ondergoed in Geesteren, is woensdag door de rechtbank in Almelo failliet verklaard. Curator mr. N. Hijmans verwacht dat het bedrijf binnen anderhalve week wordt overgenomen door Catricot, een lege vennootschap die op hetzelfde complex is gevestigd als L. ten Cate.

Hoewel Catricot alle activiteiten van Ten Cate overneemt moeten 75 van de 275 arbeidsplaatsen vervallen. De firma heeft na de concentratie van alle afdelingen in Geesteren vorig jaar, volgens de curator teveel mensen in dienst. Via Catricot wordt kapitaal aangetrokken voor het continueren van de onderneming. Ook kunnen de verplichtingen worden nagekomen die Ten Cate is aangegaan voor de met de vakbonden overeengekomen afvloeiingsregeling. Op korte termijn sluit de curator een regeling met de schuldeisers niet uit.