Sjevardnadze wil voortgang CFE

GENEVE, 25 mei Sovjet-minister van buitenlandse zaken Edoeard Sjevardnadze ontkent dat hij eerst afspraken wil over de omvang van de Duitse strijdkrachten voordat er een akkoord over reductie van de conventionele bewapening in Wenen kan worden bereikt. 'Njet, njet', riep de minister na afloop van de ontmoeting die hij afgelopen woensdag in Geneve had met zijn Westduitse collega Genscher op een vraag of hij geruchten daarover kon bevestigen die de ronde deden na het bezoek van de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, James Baker, aan Moskou. De Sovjet-minister stelde dat Moskou juist vaart wil zetten achter de besprekingen in Wenen en wees berichten als zou Moskou de CFE-besprekingen willen vertragen, zoals in Washington en in kringen van de NAVO is gesuggereerd, van de hand.