Regering en oppositie Bonn naar compromis

BONN, 25 mei De Westduitse regeringscoalitie en de oppositionele fractie van de SPD in de bondsdag werken aan een compromis dat hun meningsverschil over het Duitse staatsverdrag op korte termijn uit de wereld moet helpen. Dat verdrag regelt de condities van de monetaire, economische en sociale unie van West-Duitsland en de DDR per 2 juli aanstaande. Sinds het afgelopen weekeinde dreigen het partijbestuur en de bondsdagfractie van de SPD, onder druk van kanseliers-kandidaat Oskar Lafontaine, steun aan het verdrag te zullen onthouden als het niet alsnog wordt veranderd.

Kanselier Kohl heeft SPD-voorzitter Vogel, fractieleider in de bondsdag, uitgenodigd om aanstaande dinsdag de termen van een mogelijk compromis te komen bespreken. Kanselarij-minister Seiters (CDU) gaat daarover alvast begin volgende week praten met DDR-premier De Maiziere. Kohl trok woensdag de aandacht door tijdens de behandeling van het verdrag in eerste lezing in de bondsdag naast Vogel in de oppositiebank plaats te nemen en het overleg te openen. De Oostduitse coalitie, waarvan de Ost-SPD deel uitmaakt, had een dag eerder in de Volkskammer in eerste lezing al steun voor het verdrag laten blijken.

Kanselier Kohl blijft weigeren om achteraf nog iets aan het al in Bonn en Oost-Berlijn getekende verdrag te veranderen. 'Maar met een beetje goede wil, en die heb ik immers', en mits de DDR-regering akkoord gaat, gelooft hij wel dat in een aanvullende verklaring bij het verdrag meer tegemoet te komen valt aan wensen van de Westduitse SPD. Die wensen betreffen extra bescherming (in een overgangsperiode) van Oostduitse bedrijven tegen buitenlandse concurrentie alsook de snelle totstandkoming van een Duitse milieu-unie. Voorts wil de Westduitse SPD de garantie dat de communistische PDS en andere organisaties die onder het vorige Oostduitse regime grote vermogens hebben verworven, worden onteigend of in elk geval straks niet profiteren van gunstige mogelijkheden tot inwisselen voor de Ost-mark bij de invoering van de monetaire unie.

Over die laatste wens zei Kohl dat hij zelf 'tientallen jaren' tegen het Oostduitse communisme had gestreden en dat niemand in zijn coalitie financiele belangen van de PDS of de Staatssicherheitsdienst (Stasi) wil dienen. In Kohls coalitie heet het echter ook dat een Duits-Duitse milieu-unie thans niet in het belang van de DDR is, omdat dan meteen aan DDR-bedrijven de veel scherpere Westduitse milieu-eisen zouden moeten worden gesteld.

    • J. M. Bik