NTT

Nippon Telegraph and Telephone (NTT), de Japanse PTT, heeft de netto winst over het 31 maart afgesloten boekjaar verhoogd met 22,8 procent tot 273,7 miljard yen (gulden 3,2 miljard gulden). De omzet steeg 3,4 procent tot 6 miljard yen (72 miljard gulden). De groei hield voor een belangrijk deel verband met de vraag naar telefooninstallaties.