Nieuw trace voorgesteld voor hoge-snelheidstrein

DEN HAAG, 25 mei Minister Maij-Weggen (verkeer) heeft een nieuw trace op tafel gelegd voor de toekomstige hoge-snelheidstrein door Belgie en Nederland. Op die manier hoopt zij de patstelling tussen beide landen over de meest gewenste route voor deze trein te doorbreken.

Maij-Weggen heeft, aldus een woordvoerder van haar ministerie vanmiddag, over de nu voorgestelde variant overleg gevoerd met haar Belgische collega Dehaene en Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Volgens dit voorstel zou de trein in Belgie voor een deel over de bestaande lijn rijden en in Nederland grotendeels als nieuwe lijn worden gebundeld met de bestaande autoweg A-17 en het Markvlietkanaal. In Belgie zal worden onderzocht of de oude lijn zo kan worden omgebouwd dat de nieuwe trein een snelheid van 200 kilometer per uur kan rijden.

Het vorige Nederlandse voorstel, waarbij het trace via Breda langs de snelweg A16 in de richting van Antwerpen gaat, stuitte evenals andere varianten in Belgie op bezwaren. Het zou een te grote aanslag op het milieu betekenen. Dat werd in Nederland, met name in Noord-Brabant, ook gevonden van het Belgische alternatief, een trace dat bij Ossendrecht de Nederlandse grens passeert en vervolgens via Bergen op Zoom noordwaarts gaat.

De tussenvariant die Maij-Weggen nu heeft voorgesteld, zou voor beide landen aanvaardbaar zijn. Zelf spreekt de minister van een mooie gulden middenweg, die het mogelijk moet maken dat de hoge-snelheidstrein uit Parijs in 1995 over bestaand spoor naar Amsterdam rijdt en in 1998 over gedeeltelijk nieuw spoor.