Instituut voor 320 mln Spaanstaligen

MADRID, 25 mei De Spaanse overheid gaat in de komende twee jaar honderdtwintig miljoen gulden uitgeven om de kennis van de Spaanse taal en cultuur in het buitenland te bevorderen. Daartoe zullen zeventig instellingen buiten de landsgrenzen worden opgericht, die genoemd worden naar de schepper van Don Quichot. Deze Cervantes Instituten moeten een rol gaan spelen die vergelijkbaar is met die van het Duitse Goethe Institut en de British Council.

Het eerste opent al in oktober van dit jaar zijn poorten, in Liverpool. Voor het eind van volgend jaar moeten alle instituten in bedrijf zijn. Op dit ogenblik zijn er al ongeveer vijfendertig Spaanse culturele centra in den vreemde die door de overheid worden gesteund. In het kader van de nieuwe plannen kunnen zij rekenen op een uitbreiding van hun staf en verbetering van de huisvesting. 'Een permanente en actieve aanwezigheid in het buitenland is een van de strategische doeleinden van alle ontwikkelde landen, ' zo begint de verantwoording die de Spaanse regering bij haar ambitieuze project heeft geschreven. In de 21 staten waar het Spaans de officiele landstaal is moet het 'linguistische en culturele erfgoed' worden bewaard terwijl in de overige plaatsen van vestiging talencursussen zullen worden verzorgd die opleiden voor een erkend diploma en de bekendheid van Spaanse kunst en cultuur zal worden bevorderd. Daarbij zal samenwerking worden gezocht met universiteiten en plaatselijke kunstinstellingen. 'Er bestaat geen buitenlands beleid zonder cultuurbeleid', zei gisteren minister van buitenlandse zaken Francisco Fernandez Ordonez bij de officiele presentatie van het Cervantes-plan. Hij wees erop dat het Spaans de moedertaal is voor 320 miljoen mensen en op dit moment alleen door het Engels in belang wordt voorbijgestreefd als taal voor internationaal verkeer. Minister van cultuur Jorge Semprun haastte zich echter te zeggen dat iedere gedachte aan herstel van het Spaanse imperium vreemd is aan de opzet. Het Spanje van vandaag is in de eerste plaats een democratische en pluriforme natie. Daarom zullen ook de Catalanen en de Basken met hun eigen talen straks in het buitenland vertegenwoordigd worden door het Cervantes Instituut.

Iedere instelling krijgt de beschikking over een vaste staf van tenminste drie man. Het beleid wordt vanuit Madrid vastgesteld door een raad die onder voorzitterschap staat van de minister-president en waarin verder de ministers van cultuur, onderwijs en buitenlandse zaken zitting hebben alsmede een aantal vertegenwoordigers van culturele en wetenschappelijke organisaties. Het dagelijks beheer wordt gevoerd door het ministerie van buitenlandse zaken.

Van de zeventig instituten komen er zevenentwintig in de landen van de EG, acht in Midden- en Oost-Europa, vijftien in Afrika, tien in Amerika en drie in Australie en Nieuw-Zeeland.

    • H. M. van den Brink