Het woord Oio

Alle woorden zijn gemaakt van letters, maar in letterwoorden draagt elke letter een eigen betekenisje bij. Radar, marva, vara, rai, het zijn afkortingen, maar je spreekt ze uit als gewone woorden, en je kent niet altijd hun onafgekorte vorm.

In alle woorden figureert de raio (rechterlijk ambtenaar in opleiding) voort, en nu is blijkens de personeelsadvertenties de oio ook in opmars. Wat is een oio? Niet Oost-Indische oorziekte, Overijssels Instellingen Overleg, Os Irriteert Ons, Olie-Industrie-Organisatie, Oostenrijkse Intellectuelen-Omroep, zelfs niet op-is-op of oog-in-oog, maar: onderzoeker in opleiding.

Kan zo'n woord? Een letterwoord heeft klinkers nodig, vandaar de liefde voor Algemeen, Omroep, Overleg. Maar alleen klinkers? De EO klinkt als Eejoo. Maar raio en aio baanden de weg voor oio.

Dat oio van rechts naar links weer oio is, kan geen kwaad. Mam en Pap, Ata en Omo gingen voor. Het duo van redder en remmer Paap en Kok bevestigen het. Nieuwe beroepsaanduidingen als tuut (agent) en goog (socio-, psycho-, andra-) hebben dezelfde symmetrie. In Le Monde van woensdag wordt verhaald hoe Mitterrand, over Rudings labiele Italiaanse steun, tegen zijn protege zei: , Onno suo fut-il. Attali, tu fous Onno.'