Gelderse GS: Dodewaard in 1995 dicht

ARNHEM, 25 mei Gedeputeerde staten van Gelderland willen niet dat de kerncentrale in Dodewaard langer in bedrijf blijft dan afgesproken. Zij vinden dat volgens afspraak in 1995 begonnen moet worden met het buiten bedrijf stellen van de centrale.

Dat schrijven zij in een reactie op het Electriciteitsplan 1991- 2000 van de Samenwerkende Electriciteits Produktiebedrijven (SEP). De SEP betoogt daarin dat door een verder uitstel van de besluitvorming over kernenergie, extra zorg nodig is om het kennispotentieel op peil te houden. Dodewaard zou volgens de SEP daarin een essenti'ele rol vervullen en het langer in bedrijf houden van de centrale zou daarom nodig kunnen zijn. Het betreft een kleine centrale van ongeveer 50 MegaWatt, ongeveer tien procent van de capaciteit van de grotere centrale in Borssele.

Gedeputeerde staten van Gelderland vinden behoud van het kennispotentieel een zwak motief. Het roept volgens hen alleen maar vragen op. De centrale is immers al 21 jaar in bedrijf. In die periode zal kennis omtrent het proces zijn opgebouwd en opgeslagen. Dat kennispotentieel is dus al aanwezig. Zij betwijfelen of na die 21 jaar nog essentiele nieuwe kennis zou kunnen worden opgedaan. Ze willen van de SEP graag een verduidelijking van de zaak. Vooralsnog houden zij echter vast aan het jaar 1995 als begin van de buiten- bedrijfstelling van Dodewaard.