Gedrag conrectoren centraal in onderzoek naar Barlaeus

AMSTERDAM, 25 mei Het onderzoek naar het gedrag van sommige personeelsleden van het Amsterdamse Barlaeus Gymnasium jegens de rector, drs. C. de Vries Lentsch, zal zich toespitsen op de twee conrectoren. Aan de hand van het onderzoek zal worden bekeken of alsnog disciplinaire maatregelen nodig zijn.

Niet bekend

In het kader van het onderzoek zullen de conrectoren, mr. R. de Ruijter en drs. G. Kapteijns, worden geconfronteerd met voor hen belastende informatie. Zij kunnen zich daartegen verweren, desgewenst kunnen ook andere betrokkenen worden gehoord. Het onderzoek moet duidelijkheid bieden over 'het vermeende laakbare gedrag van de beide conrectoren', aldus B en W. B en W wijzen op twee nadelen die aan de voorgestelde werkwijze kleven. De kansen op herstel van normale verhoudingen op de school kunnen er nadelig door worden beinvloed, waardoor een nieuwe crisis kan ontstaan. Ook kan het onderzoek voor de aan te stellen waarnemend rector 'een extra handicap vormen bij diens entree', schrijven zij. B en W bereiden een notitie voor waarin wordt uitgelegd waarom in februari is overwogen de conrectoren te schorsen met de aanzegging van voorwaardelijk ontslag. De voorgenomen maatregelen waren een reactie op het besluit van de docenten de leiding op school over te nemen en de rector zoveel mogelijk te isoleren. De Vries Lentsch is sinds eind maart met buitengewoon verlof.