Een op de vijf bedrijven levert aan Philips

Als het slecht gaat met Philips is dat slecht voor Nederland. En als het slecht gaat met Nederland is dat slecht voor Philips. Land en onderneming zijn nog altijd sterk van elkaar afhankelijk.

Nederland is goed voor maar zes procent van de concernomzet, maar zorgt wel voor eenvijfde van de leveringen. Een kwart van het ondernemingskapitaal bevindt zich in Nederland, eenderde van de bruto investeringen komt terecht in Nederland, tweevijfde van de aandeelhouders woont in Nederland.

Nederland is nog altijd het kennis- en bestuurscentrum van Philips. Zestig procent van onderzoek en ontwikkeling vindt plaats in Nederland. Zo'n 16.000 mensen bij Philips in Nederland werken aan fundamenteel en toegepast onderzoek en aan ontwikkeling van produkten, systemen en processen. In totaal heeft Philips in Nederland zo'n 65.000 mensen in dienst, meer dan eenvijfde van het totale personeelsbestand. Indirect levert de onderneming nog eens werk aan 25.000 mensen bij 12.000 handelsfirma's, die zich bezig houden met de verkoop van Philipsprodukten.

In totaal koopt Philips in Nederland jaarlijks voor zo'n 3,5 miljard gulden in bij ruim 13.000 bedrijven. Bijna eenvijfde van alle Nederlandse bedrijven met vijf of meer werknemers is toeleverancier van Philips. Indirect houdt Philips in deze bedrijven zo'n 24.000 mensen aan het werk. De aanwezigheid van Philips in Nederland heeft ook belangrijke uitstralingseffecten voor het wetenschappelijk onderwijs en voor de vestiging van andere high tech bedrijven. In reactie op de bouw van een grote chipfabriek in Nijmegen hebben zich in die regio allerlei aanverwante firma's gevestigd, die inmiddels werk bieden aan zo'n 800 mensen.