Drugsmafia sluist geld naar Europa

BOGOTA, 25 mei Banken in Europese landen worden in toenemende mate gebruikt voor het witwassen van drugsgelden. Het gaat hierbij vooral om 'landen die gunstige bankwetten' hebben.

Dit zegt een hoge functionaris van de Amerikaanse ambassade in Bogota die is gespecialiseerd in bestrijding van de drugshandel. De zegsman, die zijn informatie alleen wilde geven op voorwaarde van strikte anonimiteit, wilde geen specifieke landen noemen. Bekend is echter dat Zwitserland en Luxemburg strenge wetten hebben met betrekking tot het bankgeheim.

Het benutten van banken in Europa is volgens de functionaris 'het directe gevolg van het wegvallen van Panama' als bancair centrum voor het witwassen van drugsgelden na de Amerikaanse invasie vorig jaar december en de arrestatie van de voormalige sterke man Manuel Antonio Noriega. Ook banken in de Verenigde Staten worden volgens zijn informatie in toenemende mate voor dit doel gebruikt.

De functionaris bevestigde voorts de trend dat cocaine uit Colombia in toenemende mate wordt verscheept naar Europa. Hoewel hij Spanje 'wegens de taal en de cultuur' een logische toegangspoort voor cocaine in Europa noemde, is volgens de functionaris 'niet een land in het bijzonder' aanvoerpunt.

De zegsman van de Amerikaanse ambassade toonde zich evenwel 'verbaasd' over de hoeveelheid (2.658 kilo) uit Colombia afkomstige cocaine die op 28 februari in de haven van IJmuiden in beslag werd genomen. Dit is de grootste vangst tot nu toe in Europa. De politie rolde bij deze gelegenheid een bende op van Nederlandse en Colombiaanse drugssmokkelaars.

Volgens de anti-drugsfunctionaris ging een aantal jaren geleden nog 90 tot 95 procent van de cocaine naar de Verenigde Staten. Nu ontvangen de VS jaarlijks zo'n 500 ton, terwijl 100 tot 200 ton naar Europa wordt verscheept.