CDA-fractieleider Brunssum zorgde eerder voor problemen

BRUNSSUM, 25 mei 'De rotte appels zijn nu uit de mand', verzuchtte de fractievoorzitter van het CDA in Brunssum, mr. J. P., nadat kort voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart drie van de zes fractieleden waren opgestapt. Zij weigerden de verkiezingen in te gaan met P. als lijsttrekker en eerste kandidaat voor een wethouderszetel.

De drie kunnen nu in hun vuistje lachen: mr. J. P. (44) is woensdag op last van de Maastrichtse officier van justitie, mr. H. van Opstal, in bewaring gesteld op verdenking van fraude en valsheid in geschrifte. P. wordt ervan verdacht een aannemer uit Doenrade als juridisch adviseur te hebben geholpen bij het plegen van fraude en bedrieglijke bankbreuk. Bovendien zou hij zelf bij het aanvragen van een studiebeurs en een WW-uitkering inkomsten hebben verzwegen.

Het Sociaal Fonds voor de Bouwnijverheid (SFB) heeft enkele weken geleden aangifte gedaan van een grootscheepse fraude die door het aannemersbedrijf Esperance uit Doenrade zou zijn gepleegd. Directeur M. L. en zijn boekhouder zijn al eerder gearresteerd. De afgelopen vijf jaar zou L. voor een bedrag van een a twee miljoen gulden werk hebben laten uitvoeren door zwartwerkers. Volgens het SFB zijn in die periode voor zeker tachtig werknemers geen premies en sociale lasten betaald. Zelfs toen zijn bedrijf twee jaar geleden in staat van faillissement verkeerde, haalde L. met behulp van zwartwerkers nog een omzet van een miljoen, die hij buiten de boeken hield. Mr. P., die zelf aannemer is geweest en die zich de afgelopen tijd heeft omgeschoold tot jurist, wordt ervan verdacht mede leiding te hebben gegeven aan die praktijken.

De aanwezigheid van P. in de Brunssumse CDA-fractie geeft al sinds 1978 aanleiding tot problemen. Tijdens de raadsperiode '78-'81 moest hij zich al voor de rechter verantwoorden op beschuldiging van fraude, die hij als aannemer zou hebben gepleegd. Ofschoon hij toen in hoger beroep werd vrijgesproken, wilden drie fractiegenoten niet langer met hem in een fractie zitten. De plaatselijke CDA-afdeling koos toen voor P. en verwijderde de drie bezwaarden uit de fractie. Niettemin werd P. voor de verkiezingen van 1981 op een onverkiesbare plaats gezet, maar via voorkeurstemmen wist hij toch in de raad terug te keren.

Na de verkiezingen van 1986 kon de zes man sterke CDA-fractie niet onderling uitmaken wie wethouder mocht worden. Op twee na wilden alle fractieleden de zetel bekleden die het CDA was toebedeeld. Uiteindelijk moest de CDA-wethouder door de gemeenteraad worden aangewezen. 'We hebben toen met hulp van de CDA-top een rapport laten opstellen, dat 'Een les voor de Toekomst' heette. We spraken af dat iedereen zich daaraan zou houden, maar naarmate de verkiezingen van dit jaar dichterbij kwamen, dacht iedereen alleen nog maar aan zijn eigen belang', zegt ex-raadslid A. Schiltmans, die vlak voor de verkiezingen bedankte voor een plaats op de lijst. 'Ik wilde aan het gerotzooi niet meer meedoen.' Schiltmans trok zich terug uit de politiek, zijn fractiegenoot G. Janssen stapte over naar een plaatselijke lijst en J. Krocke begon een nieuwe lijst, de Brunssumse Christen-Democraten. Het CDA leed in Brunssum een gevoelige nederlaag. De partij verloor niet alleen twee van de zes raadszetels, maar ook haar enige wethouderszetel. P., die zijn zinnen op die zetel had gezet, viel uit de boot. 'Hij had een domme streek uitgehaald', zegt J. van Goethem, die in de vorige periode wethouder was en nu weer gewoon raadslid voor het CDA is. 'P. had daags voor de verkiezingen verkondigd dat het CDA niet in een college wilde zitten, waarin ook de grootste plaatselijke partij, de lijst-Borger, zou zitten. In een overwegend katholieke gemeente als Brunssum kun je je als CDA niet straffeloos buitenspel zetten.'

Ex-CDA'er J. Krocke, die nu namens de Brunssumse Christen-Democraten in de raad zit, verwijt P. dat hij zijn verkiezing tot lijsttrekker aan manipulaties te danken heeft. Krocke had zelf een jonge lijsttrekker naar voren willen schuiven, 'maar op de vergadering kwam ineens een hele groep mensen binnen, die net lid van het CDA waren geworden. Die mensen stemden allemaal op P. Dat hebben we aan het gewestelijke en het landelijke CDA-bestuur gemeld, maar in plaats van zich om de ziekteverwekker druk te maken zijn ze naar de Raad van State gestapt om te proberen onze naam te laten verbieden. Dat is ze trouwens niet gelukt, want volgens de Raad van State heeft het CDA geen monopolie op de woorden christelijk en democratisch.' Het bestuur van de CDA-afdeling Brunssum beraadt zich vanmiddag over de positie van P. Volgens bestuurslid J. Schmitz liggen de kaarten duidelijk: 'Ik zou het niet onverstandig vinden van de heer P. als hij zich uit de fractie terugtrekt.'

    • Jacques Herraets