Amsterdam probeert vestigingsplaats van EG-bank te worden

BRUSSEL, 25 mei Amsterdam zal, in samenwerking met de Nederlandse regering, krachtig campagne voeren om tezijnertijd de zetel te worden van de zogeheten 'Eurofed', de toekomstige centrale-bankinstelling van de Europese Gemeenschap.

Dat zei de Amsterdamse burgemeester Van Thijn woensdagmiddag op een persconferentie in Brussel. Van Thijn was in Brussel om de Europese Commissaris voor regionale zaken, Bruce Millan, de brochure 'Amsterdam in the European Community, A programme for the '90s' te presenteren, een uitgave die is bedoeld om Amsterdam een duidelijker plaats te geven 'op de economische kaart van Europa'. De kortstondige poging 'die campagne duurde niet langer dan drie dagen', aldus Van Thijn om de nieuwe ontwikkelingsbank voor Oost-Europa in Amsterdam gevestigd te krijgen en die vorig weekeinde jammerlijk mislukte, kon niet hard worden gespeeld omdat Nederland 'twee ijzers' in het vuur had: Ruding en Amsterdam. 'Amsterdam moest op de achterhand meelopen in de campagne en kon pas naar voren worden geschoven op het moment dat Ruding niet meer haalbaar was', zo lichtte Van Thijn toe.

Dit keer gaat het om een 'lange-termijnzaak', volgens de Amsterdamse burgemeester. De president van de Nederlandsche Bank, W. Duisenberg, die zich 'actief inzet' om de 'Eurofed' naar Amsterdam te krijgen, gaat er van uit dat het nog vijf jaar duurt voor de Eurofed kan functioneren. Van Thijn zei niet alleen te rekenen op de steun voor zijn stad van de kleinere EG-landen zoals Belgie, maar ook van grotere, waar hij sympathie meende te ontdekken voor het idee dat de toekomstige 'Eurofed' in een klein land moest worden gevestigd.

Commissaris Millan temperde het Amsterdamse zelfvertrouwen overigens enigszins door erop te wijzen dat ook veel andere steden, zoals Edinburg en Dublin, zich kandidaat willen stellen voor de bank. Van Thijn zei zich te realiseren dat Frankfurt al een stuk grond heeft gereserveerd voor de bank, 'maar dat hebben wij ook, aan de IJ-boulevard'. Burgemeester Van Thijn gaf te kennen dat de vestiging van de Europese centrale bank in Amsterdam voorrang dient te hebben boven claims van andere Nederlandse steden op Europese instellingen. Den Haag heeft zich aangemeld voor het Europese Merkenbureau, waarvoor ook Madrid een serieuze kandidaat is, en Den Haag en Bilthoven zijn gezamenlijk kandidaat voor het Europese milieu-agentschap. Een andere goede kanshebber is Kopenhagen. 'Het is aan de Nederlandse regering om een keuze te maken tussen de steden, die Europese instellingen willen', zei Van Thijn. 'De regering doet echter ook mee aan de campagne 'Amsterdam financieel centrum'. In regeringskring in Den Haag is niets bekend over een eventuele voorkeur voor Amsterdam boven Den Haag en Bilthoven. Kabinetschef H. de Groot in het Haagse stadhuis geeft eveneens aan niets te weten van een dergelijke voorkeur. 'Burgemeester Havermans heeft enkele dagen geleden nog met premier Lubbers en minister Van den Broek contact gehad over de Haagse kandidatuur voor de beide instellingen. Daar is niets gezegd over een Amsterdamse prioriteit.'