Advocaat moet uitspraak corruptie politie herroepen

AMSTERDAM, 25 mei Advocaat mr. F. B. J. Niesink moet beschuldigingen van corruptie aan het adres van de Amsterdamse narcoticabrigade rectificeren. Dit heeft de president van de Amsterdamse rechtbank, mr. B. J. Asscher, vanmiddag besloten in een kort geding aangespannen door verschillende politiebonden.

Niesink heeft in het Parool van 12 mei gezegd dat de Amsterdamse politie bij huiszoekingen dikwijls geld en goederen ontvreemdt. Mr. Asscher bepaalde dat die uitlatingen onrechtmatig zijn omdat de advocaat zijn beschuldigingen niet met feiten kan staven. De eis van de bonden dat Niesink voortaan dient te zwijgen over dit onderwerp, wees Asscher af. Als de advocaat kan bewijzen wat hij beweert, mag hij dit ook bekend te maken.

Niesink herhaalde zijn eerdere beschuldigingen ook tijdens de zitting. 'Het is mijn mening dat deze politie niet deugt, ' aldus de advocaat, die zich zegt te beroepen op verklaringen van clienten. Volgens Niesink is hij woensdag nog benaderd door een gedetineerde die meldde dat in zijn zaak 8 kilo heroine is verduisterd door politie-agenten. De advocaat zegt alleen namen van clienten te willen geven als het openbaar ministerie garandeert dat dit niet tot strafverzwaring van de betrokken verdachten leidt.

De Amsterdamse persofficier van justitie mr. R. L. de Wit zei in een reactie dat in 'buitengewoon belangrijke zaken en dat is politie-corruptie het niet uitgesloten is dat over dit soort advies gesproken wordt'.

Volgens de advocaat van de politiebonden, mr. J. S. Pen, wordt mogelijke corruptie in het politiekorps afdoende ondervangen door bestaande methodes voor huiszoekingen en door klachtenregelingen.