Van Besouw

Van Besouw (tapijten, kunststoffen) te Goirle overweegt de in surseance van betaling verkerende Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken (KVT) in Moordrecht over te nemen. Van Besouw heeft belangstelling voor de belangrijkste activa van het bedrijf, dat is gespecialiseerd in projecttapijt en karpetten. Onderhandelingen zijn gaande tussen Van Besouw en de bewindvoerder van KVT. KVT verzorgt de distributie van Van Besouw-tapijt in de Verenigde Staten. De directie van Van Besouw heeft laten weten dat overneming de werkgelegenheid voor een groot deel van de werknemers van KVT waarborgt.

Van Besouw behaalde vorig jaar 23 procent meer winst dan in 1988. De nettowinst, waarin voor het eerst weer belastingdruk was verwerkt, kwam uit op fl.2,5 miljoen. Per aandeel steeg de nettowinst van fl.5,15 tot fl.6,08. De netto-omzet bedroeg bijna fl.

60 miljoen. Voor dit jaar verwachtte de directie half april verdere groei van de nettowinst, ondanks het weer volledig op het resultaat drukken van de vennootschapsbelasting. Voor de komende jaren worden grote investeringen in terreinen en gebouwen verwacht. Het gaat om bedragen in de orde van grootte van fl.10 miljoen over een periode van vier jaar.