UT Delfia

Het mengvoederbedrijf UT-Delfia te Maarsen heeft vorig jaar een nettowinst geboekt van fl.3,1 miljoen tegen fl.2,5 miljoen over 1988. Het denkt dit winstniveau dit jaar te kunnen handhaven. Het bedrijfsresultaat verdubbelde ruimschoots en bereikte fl.

6,2 miljoen. De overneming van de mengvoederactiviteiten van Koopmans Koninklijke Meelfabrieken droeg belangrijk bij aan de stijging van de omzet van fl.319 miljoen tot fl.424 miljoen. UT-Delfia verwacht dat de mengvoedermarkt dit jaar verder zal krimpen, maar rekent erop dat zij haar eigen marktaandeel verder kan vergroten.