Singapore Airlines

De Singapore Airlines-groep heeft in financiele jaar 1989-90, dat op 31 maart eindigde, een nettowinst behaald van 1,2 miljard Singapore-dollar (fl.1,2 miljard). Dit is een stijging van 21,9 procent ten opzichte van het vorig jaar behaalde resultaat. De winst voor aftrek belastingen steeg met 31,7 procent tot fl.

1,436 miljard. Per aandeel steeg de winst met 20,8 procent tot fl.1,92. Het goede winstcijfer werd vooral veroorzaakt door een toeneming in het vervoer, winst op de verkoop van vliegtuigen en wijziging in de afschrijving van vliegtuigen (over een langere periode nu, met meer restwaarde). De concernomzet voor de Singapore Airlines-groep steeg met 11,5 procent tot 5,093 miljard Singapore-dollar. De maatschappij stelt voor een dividend van 35 procent aan de aandeelhouders uit te keren.