Simac

Bij het automatiseringsbedrijf Simac te Veldhoven staat vergroting van de winst per aandeel voorop. Hierdoor zal de aandacht liggen op autonome groei en zal bij dividenduitkeringen en eventuele acquisities uitgifte van nieuwe aandelen zoveel mogelijk worden voorkomen. Dit staat in het jaarverslag.

In 1990 zal zowel de omzet als het resultaat groeien ten opzichte van 1989. De huidige investeringen zullen ook dit jaar naar verhouding hoog zijn. Het is nog onzeker of hiervan al eind 1990 of pas in 1991 een bijdrage in het resultaat te verwachten is. Op dat moment zal een verdere duidelijke verbetering van omzet en resultaat worden bereikt.

Zoals eerder bekendgemaakt, bedroeg de nettowinst vorig jaar fl.1,1 miljoen of per aandeel fl.0,60 bij een omzet van fl.58,6 miljoen. Er is een onveranderd dividend voorgesteld van fl.0,30 per aandeel.