Ruimte voor lager beleningstarief; Weekstaat der Nederlandsche Bank

AMSTERDAM, 23 mei De ABN en de Rabobank halveren met ingang van vandaag de opslag op de aan het promessedisconto gekoppelde debettarieven tot 0,5 procent. Verwacht wordt dat de andere banken spoedig zullen volgen. De voorlaatste wijziging van de opslag dateert van begin dit jaar, toen de banken een verhoging met 0,5 procentpunt tot 1 procent doorvoerden. Aanleiding voor de verlaging nu is de recente daling van de geldmarktrente onder invloed van de relatieve zwakte van de D-mark ten opzichte van de gulden. Zo noteerde 3-maands AIBOR gisteren met 8,45 procent een half procentpunt lager dan begin dit jaar.

Deze rentedaling is mede mogelijk gemaakt door de stapsgewijze verlaging door De Nederlandsche Bank van het speciale beleningstarief van 8,4 procent begin maart tot 7,9 procent thans. De sterke positie van de gulden ten opzichte van de D-mark vanmorgen eerde de Duitse munt fl.1,1240 verschaft De Nederlandsche Bank in principe de ruimte voor een verdere verlaging van het beleningstarief. Het geringe verschil met de voorschotrente (7,75 procent) maakt zo'n verlaging evenwel moeilijk. Het is namelijk de politiek van de Bank de geldmarktrente te sturen met het tarief op de relatief kortlopende en daardoor flexibele speciale beleningsfaciliteit. Wil die sturing effectief zijn, dan moet dit tarief boven de rente liggen die banken moeten betalen voor voorschotten bij de Bank (de voorschotrente). Vandaar dat druk wordt gespeculeerd op een verlaging van de voorschotrente en van de andere officiele tarieven met 0,25 procentpunt.

Het risico van een dergelijke stap voor De Nederlandsche Bank is evenwel dat de tarieven binnenkort weer omhoog zouden moeten, indien de Westduitse Bundesbank besluit haar officiele tarieven te verhogen. Forse loonsverhogingen en perikelen rond de Duitse eenwording maken een Westduitse renteverhoging waarschijnlijk. Gelet op deze verwachting is het beter als De Nederlandsche Bank niet nu reeds haar kaarten uitspeelt; zij kan in dat geval bij de zet van de Bundesbank achterblijven. Dit waarborgt een rustiger renteverloop.

Zoals verwacht boden afnemende geldmarkttekorten en een ruime speciale belening de banken de gelegenheid te sparen op het contingentsverbruik. Maandag was 27 procent verbruikt, terwijl 29 procent van de periode was verstreken. In de vorige verslagweek bedroeg dit verschil nog 0 punten. In de thans lopende verslagweek zullen de tekorten verder afnemen, mede als gevolg van de uitbetaling van ambtenarensalarissen, inclusief vakantiegeld. Toch heeft de markt behoefte aan een vervanging van de vrijdag vervallende speciale belening. Voor de periode 25 mei tot 28 juni heeft De Nederlandsche Bank een nieuwe geldmarktkasreserve aangekondigd van fl.

6,1 miljard, fl. 1,2 miljard minder dan de huidige kasreserve. Bron: NMB Bank