Ritzen: Nederlands hoger onderwijs samen met Belgie

DEN HAAG, 23 mei Minister Ritzen (onderwijs) vindt dat het Nederlandse en het Vlaamse hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek moeten worden geintegreerd. Gezamenlijk moeten ze beschikken over 'een hoogwaardige en gedifferentieerde infrastructuur voor hoger onderwijs en onderzoek'. Daarvoor zijn economische redenen zoals 'een gunstig vestigingsklimaat', zo verklaarde Ritzen vandaag tijdens een studiebijeenkomst over samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen op het gebied van hoger onderwijs en onderzoek in Gent.

De minister noemde naast economische redenen het feit dat Nederlanders en Vlamingen dezelfde taal spreken als belangrijk motief voor integratie. Voor de internationale contacten in de onderzoekerswereld is een goede kennis van minimaal het Engels een absolute voorwaarde. Maar daarnaast zou, aldus Ritzen, een goede kennis van de moedertaal wel eens essentieel kunnen zijn voor de creativiteit die van doorslaggevend belang is voor de wetenschapsbeoefening. Bovendien draagt het gebruik van de moedertaal bij aan het verkrijgen van een voldoende maatschappelijk draagvlak voor wetenschap en techniek.