RDM

De nettowinst van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) over 1989 is verdubbeld tot fl.2,67 miljoen, maar het bedrijfsresultaat sloeg om van een positieve post van fl.2,29 miljoen in een negatieve van fl.7,74 miljoen. Doordat de uitkomst van financiele baten en lasten steeg van fl.7,93 miljoen tot fl.11,37 miljoen, ontstond een resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen van fl.3,63 miljoen tegen fl.10,22 miljoen over 1988. In het bedrijfsresultaat wordt rekening gehouden met voorziene verliezen op orders in portefeuille, maar niet met verwachte winsten op onderhanden orders. De netto-omzet bleef met bijna fl.

104 miljoen tegen fl. 107,5 miljoen op peil. De produktiewaarde, die daalde van fl.267,7 miljoen tot fl.255 miljoen, was aanzienlijk hoger dan de netto-omzet van fl.104 miljoen doordat geen grote eindafleveringen werden gedaan. De post onderhanden werk steeg daardoor met bijna fl.143 miljoen tot fl.1268 miljoen. De RDM verwacht in de toekomst minder te worden overheerst door onderzeebootbouw en op civiel gebied een belangrijker rol te gaan spelen in de energiesector. Zij meent dat de toepassing van kolenvergassing en de groei van de markt voor warmte/krachteenheden een aanzienlijke toeneming van haar activiteiten in deze sector teweeg kan brengen. Ook toeneming van de vraag naar petrochemische apparaten kan daarbij een rol spelen.

Indien herstructurering en capaciteitsaanpassing volgens verwachting verloopt, verwacht de maatschappij dit jaar een resultaat vergelijkbaar met dat van 1989.