Piek in acties voor betere CAO gezondheidszorg

ROTTERDAM, 23 mei In het hele land is vanochtend in instellingen in de gezondheidszorg door werknemers actie gevoerd om kracht bij te zetten aan de eisen voor hogere salarissen en verlaging van de werkdruk. Volgens een woordvoerder van de AbvaKabo was er sprake van 'een duidelijke piek in de acties'. Naar zijn schatting waren er 5.000 a 10.000 werknemers bij de acties betrokken. De acties spreidden zich uit over 27 instellingen.

De werkgevers, verenigd in de Nationale Ziekenhuisraad (NZR), deden gisteren een nieuwe krachtige oproep bij staatssecretaris Simons (volksgezondheid) om extra geld vrij te maken voor de zorgsector. De NZR vroeg de staatssecretaris 130 miljoen gulden, wat gelijk staat aan 1 procent van de loonruimte. 'Hoewel het probleem van de werkdruk niet met geld alleen is op te lossen, is extra financiele ruimte op korte termijn nodig om te voorkomen dat het imago van de zorgsector zodanig verslechtert dat de werfkracht op onaanvaardbare wijze afneemt', aldus NZR-voorzitter M. Schreurs. 'Bovendien is er zonder die ruimte geen uitzicht op voortzetting van de onderhandelingen over de CAO-ziekenhuiswezen.' In totaal vallen 200.000 werknemers in de gezondheidszorg onder die CAO. In de ministerraad is vandaag gesproken over de nota die Simons heeft geschreven over het arbeidsmarktbeleid en de problemen die er zijn rond de werkdruk. Bij de betrokken partijen in het CAO-conflict ging men er vanochtend van uit dat de staatssecretaris geen extra geld vrij zou maken. De AbvaKabo verwacht op grond daarvan dat de acties maandag in volle hevigheid voortgaan.

De werknemersacties in de instellingen bestonden vanochtend onder meer uit zondagsdiensten en werkonderbrekingen. In Rotterdam bleven de operatiekamers van twee ziekenhuizen gesloten. Ook werd door 53 directies van instellingen in de regio Amsterdam actie gevoerd. Zij reisden vanochtend per bus naar Den Haag waar ze een gesprek met Simons zouden hebben.

De Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen liet vanmorgen weten dat ze er eventueel mee kan instemmen dat de ziekenfondspremie wordt verhoogd om daarmee geld voor de oplossing van het conflict vrij te maken. De bonden stelden eerder voor een dergelijke premieverhoging toe te passen. Een eventuele premieverhoging wordt uitgesloten in het regeerakkoord, omdat die de collectieve lastendruk zou verhogen.

Om de schaarste aan personeel in de gezondheidszorg te bestrijden, looft het Rotterdamse Delta-ziekenhuis sinds gisteren een premie uit van 4.000 gulden om leerlingen te werven voor de opleiding B-verpleegkunde. Dit heeft tot vanmiddag ongeveer 230 reacties opgeleverd. Voordat de premie werd uitgeloofd meldden zich vier leerlingen.